Životní situace

 

Registr řidičů

 1. Vydání řidičského průkazu / udělení řidičského oprávnění
 2. Vydání mezinárodního řidičského oprávnění
 3. Ztráta, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu
 4. Ztráta, odcizení, poškození nebo zničení mezinárodního řidičského průkazu
 5. Změna údajů v řidičském průkazu nebo mezinárodním řidičském průkazu
 6. Odevzdání řidičského průkazu nebo mezinárodního řidičského průkazu
 7. Žádost o výpis z evidenční karty řidiče

 

Registr vozidel

 1. Žádost o zápis změn údajů v registru vozidel
 2. Registrace nového, dosud neregistrovaného vozidla
 3. Odhlášení již registrovaného vozidla na nového provozovatele nebo vlastníka vozidla
 4. Trvalé vyřazení vozidla z registru vozidel
 5. Dočasné vyřazení vozidla z registru vozidel (depozit)

 

Pozemní komunikace

 1. Návrh na změnu dopravního značení
 2. Povolení stavby v silničním ochranném pásmu
 3. Uzavírka pozemní komunikace
 4. Připojení nemovitosti na pozemní komunikaci
 5. Zvláštní užívání pozemní komunikace
Home » Městský úřad » Městský úřad » Organizační struktura » Odbor dopravy a silničního hospodářství » Životní situace

Nahoru