Dočasné vyřazení vozidla z registru vozidel (depozit)

 1. Identifikační číslo
  SIT_DOP_15
 2. Kód
  SIT_DOP
 3. Pojmenování (název) životní situace
  Dočasné vyřazení vozidla z registru vozidel (depozit).
 4. Základní informace k životní situaci
  Tato situace se týká registrace vozidla a jeho provozování, případně nakládání s ním. K dočasnému vyřazení dochází, pokud vlastník vozidla nechce delší dobu vozidlo provozovat na pozemních komunikacích.
 5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
  Fyzická osoba - provozovatel silničního vozidla nebo vlastník vozidla nebo zmocněnec, nebo v případě právnické osoby (osoba oprávněná jednat jménem právnické osoby), provozovatel vozidla nebo vlastník vozidla. Oprávněnou osobou k jednání je obecně fyzická osoba nebo právnická osoba zapsaná v registru vozidel jako provozovatel nebo vlastník vozidla. Jednat může i osoba zmocněná písemně provozovatelem nebo vlastníkem vozidla.
 6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
  Splnění všech požadovaných náležitostí.
 7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
  Osobně podejte písemnou žádost o vyřazení vozidla na pověřený úřad kdekoliv v ČR.
 8. Na které instituci životní situaci řešit
  Se žádostí se obraťte na úřad obce s rozšířenou působností kdekoliv v ČR.
 9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
  S pracovníky obecního úřadu obce s rozšířenou působností.
 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  Na úřadě předložte : vyplněnou a podepsanou žádost, doklad totožnosti, technický průkaz vozidla (TP), osvědčení o registraci vozidla (ORV), registrační značky. Žadatel musí dále uvést, kde se vozidla nachází a za jakým účelem bylo vyřazeno z provozu.
 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
  Žádost o zápis změn údajů získáte na příslušném úřadu.
 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
  Správní poplatky jsou stanoveny zákonem o správních poplatcích.
 13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
  Vaší žádost lze vyžídit na počkání, ale v komplikovanějších případech se postupuje podle správního řádu, kde je obvyklá lhůta pro vyřízení stanovena do 30 dnů.
 14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
  Dalšími účastníky postupu mohou být : zmocněnec, leasingová společnost, zástavní věřitel apod.
 15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
  Další činnosti nejsou stanoveny.
 16. Elektronická služba, kterou lze využít
  Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.
 17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  Zákona č. 56/2001Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.
 18. Jaké jsou související předpisy
  Vyhláška č. 243/2001 Sb., o registraci vozidel, zákon č. 634/2004 Sb. O správních poplatcích, zákon č. 500/2004 Sb., správní řád.
 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
  Opravné prostředky nejsou stanoveny.
 20. Další informace
  Sankce nejsou stanoveny.
 21. Nejčastější dotazy
  Dotaz : Je možné v rezimu depozit provádět jiné úkony ( např. prodej vozidla )? Odpověď : Ano, v režimu dočasného vyřazení lze provádět odhlášení z jedné osoby a přihlášení vozidla na jinou osobu.
 22. Další informace
  Obraťte se na : Ministerstvo dopravy ČR, obecní úřad s rozšířenou působností.
 23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
  Ministerstvo dopravy ČR, Ministerstvo vnitra ČR.
 24. Související životní situace a návody, jak je řešit
 25. Za správnost popisu odpovídá útvar
  Městský úřad Kutná Hora - odbor dopravy a silničního hospodářství.
 26. Kontaktní osoba - viz telefonní seznam odboru dopravy.
 27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
  30.8.2018
 28. Popis byl naposledy aktualizován
  30.8.2018
 29. Datum konce platnosti popisu
  Konec platnosti návodu není stanoven.
 30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
  Při ukončení rezimu dočasného vyřazení vozidla a převodu do stavu provozovaného vozidla je potřebná platná STK a doklad o pojištění vozidla. Vyzvednutí dokladu od vozidla je možné provést pouze na obecním úřadu, kde byly doklady uloženy !!
Home » Městský úřad » Městský úřad » Organizační struktura » Odbor dopravy a silničního hospodářství » Životní situace » Dočasné vyřazení vozidla z registru vozidel (depozit)

Nahoru