Úřední deska

Vyvěšeno dne Vyvěšeno do dne Oznámení Popis
24.01.2019 11.02.2019 pdf 99/19
korespondence občanů, kteří mají přidělenou úřední adresu - Havlíčkovo náměstí 552/1, KH
24.01.2019 11.02.2019 pdf 98/19
stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci v ul. Višňová, Kutná Hora
24.01.2019 07.03.2019 pdf 97/19
movitý majetek, povinný - Lesní školky Vlašim s.r.o.
24.01.2019 13.03.2019 pdf 96/19
movitý majetek, povinný - Bužíková Veronika
24.01.2019 25.02.2019 pdf 95/19
pozvání k veřejnému ústnímu jednání, domovní vrtaná studna - žadatel: Ing. Daniela Ovečková
23.01.2019 28.02.2019 pdf 92/19
pronájem bytu v ul. Kollárova č.p. 590, Kutná Hora
23.01.2019 01.03.2019 pdf 91/19
pronájem bytu v ul. Puškinská č.p. 660, Kutná Hora
23.01.2019 01.03.2019 pdf 90/19
pronájem bytu ul. Benešova č.p. 638, Kutná Hora
23.01.2019 12.02.2019 pdf 89/19
prodat část pozemku p.č. 967 v k.ú. Kutná Hora
23.01.2019 13.02.2019 pdf 88/19
plánované přerušení dodávky elektřiny - Kutná Hora - Žižkov, Vnitřní město
23.01.2019 08.02.2019 pdf 87/19
korespondence občanů, kteří mají přidělenou úřední adresu - Havlíčkovo náměstí 552/1, KH
23.01.2019 08.02.2019 pdf 86/19
vydání územního souhlasu s umístěním stavby - přípojky elektro poro pozemky v k.ú. Kutná Hora
22.01.2019 04.02.2019 pdf 85/19
korespondence občanů, kteří mají přidělenou úřední adresu - Havlíčkovo náměstí 552/1, KH
22.01.2019 07.02.2019 pdf 84/19
přechodná úprava provozu na pozemní komunikaci, ul. Jana Zajíce, Kutná Hora - vyhrazené parkoviště
22.01.2019 07.02.2019 pdf 83/19
přechodná úprava provozu na pozemní komunikaci, ul. Opletalova, Kutná Hora - vyhrazené parkoviště
21.01.2019 06.02.2019 pdf 82/19
rozhodnutí o zrušení železničního přejezdu ev. č. P5981, k.ú. Bahno
21.01.2019 06.02.2019 pdf 81/19
stanovení místní úpravy provozu na pozmní komunikaci ul. Na Úvoze, Zruč nad Sázavou
21.01.2019 06.02.2019 pdf 80/19
stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci, silnici III/33719 v Neškaredicíh
21.01.2019 06.02.2019 pdf 79/19
stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci - Anenské náměstí v Kutné Hoře
21.01.2019 06.02.2019 pdf 78/19
stanovení místní úpravy provozu před železničním přejezdem P5815 v k.ú. Soběšín
1 3 4 5 6      ››
Home » Městský úřad » Úřední deska

Nahoru