Úřední deska

Vyvěšeno dne Vyvěšeno do dne Oznámení Popis
15.08.2018 31.08.2018 pdf 836/18
korespondence občanů, kteří mají přidělenou úřední adresu - Havlíčkovo náměstí 552/1, KH
15.08.2018 12.10.2018 pdf 835/18
nemovitý majetek, povinné -  Daniela Kunešová
14.08.2018 30.08.2018 pdf 834/18
Posuzování vlivu na životní prostředí - Územní energetická koncepce Středočeského kraje (2017-2041)
14.08.2018 04.09.2018 pdf 833/18
Plánované přerušení dodávky elektřiny - Malín, Kutná Hora
14.08.2018 27.08.2018 pdf 832/18
korespondence občanů, kteří mají přidělenou úřední adresu - Havlíčkovo náměstí 552/1, KH
13.08.2018 29.08.2018 pdf 831/18
stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v obci Suchdol - obnova sítě NN, kNN, demontáž NN
13.08.2018 29.08.2018 pdf 830/18
korespondence občanů, kteří mají přidělenou úřední adresu - Havlíčkovo náměstí 552/1, KH
13.08.2018 17.09.2018 pdf 829/18
nemovitý majetek, povinný - Ladislav Horváth
10.08.2018 21.08.2018 pdf 828/18
korespondence občanů, kteří mají přidělenou úřední adresu - Havlíčkovo náměstí 552/1, KH    
09.08.2018 27.08.2018 pdf 827/18
stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v obci Suchdol - rekonstrukce vozovky
09.08.2018 27.08.2018 pdf 826/18
korespondence občanů, kteří mají přidělenou úřední adresu - Havlíčkovo náměstí 552/1, KH    
08.08.2018 24.08.2018 pdf 825/18
výzva pro povolení na stavbu - domovní vrtaná studna, vodovodní a elektro přípojka v k.ú. Samopše
07.08.2018 23.08.2018 pdf 824/18
přechodná úprava provozu na místní komunikaci - Havlíčkovo náměstí, Kutná Hora
06.08.2018 14.09.2018 pdf 823/18
nemovitý majetek, povinné -  Jaroslava Pražáková
06.08.2018 27.09.2018 pdf 822/18
nemovitý majetek, povinné - Michaela Navrátilová
06.08.2018 22.08.2018 pdf 821/18
stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci, v ul. 1. Máje v Uhlářských Janovicích 
06.08.2018 22.08.2018 pdf 819/18
korespondence občanů, kteří mají přidělenou úřední adresu - Havlíčkovo náměstí 552/1, KH      
06.08.2018 22.08.2018 pdf 820/18
návrh stanovení místní úpravy provozu na silnici III/12520 v obci Zbizuby a místí komunikaci v obci Zbizuby, (pozemek p.č. 1539 v k.ú. Zbizuby)
06.08.2018 27.09.2018 pdf 818/18
nemovitý majetek, povinné - Olga Větrovcová
03.08.2018 14.09.2018 pdf 817/18
nemovitý majetek, povinné - Věra Horáková
1 3 4      ››
Home » Městský úřad » Úřední deska

Nahoru