Úřední deska

Vyvěšeno dne Vyvěšeno do dne Oznámení Popis
27.05.2022 13.06.2022 pdf 516/22
Schválení stavebního záměru pro stavbu označenou jako: \"Vilémovice - novostavba vodovodu\"
27.05.2022 13.06.2022 pdf 514/22
Přechodná úprava provozu na silnici č. III/12519, III/3369 a účelové komunikaci u obce Kácov
27.05.2022 13.06.2022 pdf 513/22
Korespondence občanů, kteří mají přidělenou úřední adresu - Havlíčkovo náměstí 552/1, Kutná Hora
26.05.2022 24.06.2022 pdf 512/22
Aukční vyhláška Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových 
26.05.2022 13.06.2022 pdf 511/22
Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci - místní komunikaci Husova v Kutné Hoře
26.05.2022 13.06.2022 pdf 510/22
Oznámení o zahájení společného řízení o vydání společného povolení na stavbu: Vodovod Mančice - Netušil
26.05.2022 10.06.2022 pdf 509/22
Korespondence občanů, kteří mají přidělenou úřední adresu - Havlíčkovo náměstí 552/1, Kutná Hora
25.05.2022 15.06.2022 pdf 508/22
Odstávka elektřiny - Kaňk - 14. 6. 2022
25.05.2022 10.06.2022 pdf 507/22
Záměr Města Kutné Hory umístit bezplatně anténní zařízení pro přenos dat (internet)
25.05.2022 06.06.2022 pdf 505/22
Korespondence občanů, kteří mají přidělenou úřední adresu - Havlíčkovo náměstí 552/1, Kutná Hora
25.05.2022 10.06.2022 pdf 504/22
Oznámení o zveřejnění právního předpisu 02/2022
25.05.2022 10.06.2022 pdf 503/22
Oznámení o zveřejnění právního předpisu 02/2018
25.05.2022 10.06.2022 pdf 502/22
Návrh závěrečného účtu Mikroregionu Kutnohorsko za rok 2021
24.05.2022 09.06.2022 pdf 501/22
Veřejnoprávní smlouva mezi Městem Kutná Hora a Základní školou Jana Palacha v Kutné Hoře
24.05.2022 09.06.2022 pdf 500/22
Záměr Města Kutné Hory pronajmout budovu č.p. 206, Puškinská ul., Kutná Hora, která je součástí pozemku p.č. 2708/2 v k.ú. Kutná Hora
24.05.2022 09.06.2022 pdf 499/22
Přechodná úprava provozu ulici Husova u čp.153 v Kutné Hoře
24.05.2022 09.06.2022 pdf 498/22
Stanovení místní úpravy provozu na parkovišti u knihovny a místní komunikaci v ul. Krupičkova a Na Náměti v Kutné Hoře
24.05.2022 09.06.2022 pdf 497/22
Přechodná úprava provozu na silnicích č. II/125 (ul. Jungmannova), III/12529 (ul. Komenského) a místních komunikacích ul. Za Sokolovnou a 1. máje v Uhlířských Janovicích
24.05.2022 09.06.2022 pdf 496/22
Přechodná úprava provozu: ul. Havířská stezka před č.p. 139, Kutná Hora
23.05.2022 08.06.2022 pdf 495/22
Stanovení místní úpravy provozu na silnici č. III/12530, v katastrálním území Žíšov v územním obvodu Kutná Hora
1 3 4 5 6      ››
Home » Městský úřad » Úřední deska

Nahoru