Úřední deska

Vyvěšeno dne Vyvěšeno do dne Oznámení Popis
09.04.2020 30.04.2020 pdf 306/20
informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny dne 29. 04. 2020 v Kutné Hoře části Hlouška, Karlov 
09.04.2020 27.04.2020 pdf 305/20
zahájení územního řízení k žádosti o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: veřejné osvětlení, Starokolínská ulice, Kutná Hora - Malín
09.04.2020 27.04.2020 pdf 304/20
rozhodnutí ke schválení stavebního záměru na soubor staveb: II/126 -Propojení D1 se sil.I/2 akt. PD - 2. etapa
09.04.2020 11.05.2020 pdf 303/20
DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2020
08.04.2020 24.04.2020 pdf 302/20
NAŘÍZENÍ MĚSTA KUTNÁ HORA č. 2/2020  kterým se vydává \"Tržní řád\"
08.04.2020 27.04.2020 pdf 301/20
prodat část pozemku p.č. 672/1, včetně všech součástí a příslušenství v k.ú. Kutná Hora
08.04.2020 13.05.2020 pdf 300/20
nemovitý majetek, povinný: Zázvorka Lukáš
08.04.2020 12.05.2020 pdf 299/20
korespondence občanů, kteří mají přidělenou úřední adresu - Havlíčkovo náměstí 552/1, Kutná Hora   
08.04.2020 24.04.2020 pdf 298/20
oznámení o zrušení 1. opakovaného veřejného projednání návrhu ÚP Podveky
07.04.2020 10.04.2020 pdf 297/20
zrušení jednání Zastupitelstva města Kutné Hory, které se mělo konat dne 9.4.2020
07.04.2020 22.04.2020 pdf 296/20
stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích II. a III. třídy, místních komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikacích v Kutné Hoře
07.04.2020 22.04.2020 pdf 295/20
rozhodnutí o změně umístění stavby 24 rodinných domů a technické infrastruktury v lokalitě Mlešovská Chmelnice
07.04.2020 08.05.2020 pdf 294/20
korespondence občanů, kteří mají přidělenou úřední adresu - Havlíčkovo náměstí 552/1, Kutná Hora            
06.04.2020 07.05.2020 pdf 293/20
korespondence občanů, kteří mají přidělenou úřední adresu - Havlíčkovo náměstí 552/1, Kutná Hora
03.04.2020 04.05.2020 pdf 292/20
opatření obecné povahy č.j. 17110/2020-MZE-16212
03.04.2020 20.04.2020 pdf 291/20
opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II/125 a MK ul. Bezručova, Mánesova a Topolová v obci Uhlířské Janovice 
02.04.2020 05.05.2020 pdf 289/20
korespondence občanů, kteří mají přidělenou úřední adresu - Havlíčkovo náměstí 552/1, Kutná Hora
02.04.2020 20.04.2020 pdf 288/20
opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/3377, II/337 v obci Malešov - uzavírka žel. přejezdu P5972
02.04.2020 20.04.2020 pdf 287/20
stanovení přechodné úpravy provozu na PK a dočasný zákaz zastavení na MK v ul. Žatecká, Domažlická v Kutné Hoře části Žižkov
31.03.2020 04.05.2020 pdf 286/20
elektronická dražba movitých věcí, dlužník: DOMEXIM, a.s.
1 3 4      ››
Home » Městský úřad » Úřední deska

Nahoru