Úřední deska

Vyvěšeno dne Vyvěšeno do dne Oznámení Popis
21.09.2018 02.10.2018 pdf 1058/18
upozornění o uložení písemnosti a výzva k převzetí, daňový subjekt - Margita Čurejová
21.09.2018 08.10.2018 pdf 1057/18
stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - na silnici III/3278 v obci Kovylnice
21.09.2018 09.10.2018 pdf 1056/18
korespondence občanů, kteří mají přidělenou úřední adresu - Havlíčkovo náměstí 552/1, KH
21.09.2018 11.10.2018 pdf 1055/18
informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - Kutná Hora, Karlov, Žižkov, Malín
20.09.2018 08.10.2018 pdf 1054/18
přechodná úprava provozu na MK ul. Na Valech (parkoviště) a na MK ul. Barborská
20.09.2018 24.10.2018 pdf 1053/18
SN 24/18 na pronájem prostor k odnikání v Kutná Hoře - Sportovní hala Klimeška
20.09.2018 24.10.2018 pdf 1052/18
SN 23/18 na pronájem prostor k odnikání v Kutná Hoře - Sportovní hala Klimeška
20.09.2018 24.10.2018 pdf 1051/18
SN 22/18 na pronájem prostor k odnikání v Kutná Hoře - Sportovní hala Klimeška
20.09.2018 24.10.2018 pdf 1050/18
SN 21/18 na pronájem prostor k odnikání v Kutná Hoře - Sportovní hala Klimeška
20.09.2018 26.10.2018 pdf 1049/18
pozvání k veřejnému ústnímu jednání - Domovní vrtaná studna na pozemnku parc. č.191/11 v k.ú. Ledečko
20.09.2018 26.10.2018 pdf 1048/18
pozvání k veřejnému ústnímu jednání - Domovní vrtaná studna na pozemnku parc. č.1394/24 v k.ú.Staré Nespeřice, Obec Petrovice II.
20.09.2018 04.10.2018 pdf 1047/18
korespondence občanů, kteří mají přidělenou úřední adresu - Havlíčkovo náměstí 552/1, KH 
20.09.2018 12.10.2018 pdf 1046/18
směnit pozemky v k.ú. Svatá Kateřina u Svatého Mikuláše, pozemky v k.ú. Záboří nad Labem za  pozemek v k.ú. Kutná Hora
20.09.2018 09.10.2018 pdf 1045/18
prodat pozemek p.č. 625/13 v k. ú. Malín
19.09.2018 22.10.2018 pdf 1044/18
pozvání k veřejnému ústnímu jednání - Domovní vrtaná studna na pozemnku parc. č. 231/88 v k. ú. Samopše
19.09.2018 22.10.2018 pdf 1043/18
pozvání k veřejnému ústnímu jednání - Domovní vrtaná studna na pozemnku parc. č. 461/13 v k. ú. Útěšenovice
19.09.2018 22.10.2018 pdf 1042/18
pozvání k veřejnému ústnímu jednání - Domovní vrtaná studna na pozemnku st. p. 114 v k.ú. Ledečko
19.09.2018 22.10.2018 pdf 1041/18
pozvání k veřejnému ústnímu jednání - Domovní vrtaná studna na pozemnku parc. č. 231/87 v k. ú. Samopše
19.09.2018 05.10.2018 pdf 1040/18
stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v územním obvodu Kutná Hora - \"I/38 Církvice-velkoplošné výspravy po zimě\"
19.09.2018 05.10.2018 pdf 1039/18
návrh stanovení místní úpravy provozu v Kutné Hoře, Kaňk - dolní část (větev D1)
1 3 4 5 6 10      ››
Home » Městský úřad » Úřední deska

Nahoru