Úřední deska

Vyvěšeno dne Vyvěšeno do dne Oznámení Popis
18.11.2019 04.12.2019 pdf 1198/19
stanovení přechodné úpravy na MK na pozemku parc č. 869/10 v k. ú. Svatý Mikuláš
18.11.2019 03.12.2019 pdf 1197/19
KoPÚ Janovická Lhota - Pozvánka na závěrečné jednání
18.11.2019 03.12.2019 pdf 1196/19
korespondence občanů, kteří mají přidělenou úřední adresu - Havlíčkovo náměstí 552/1, Kutná Hora
15.11.2019 31.12.2020 pdf 1195/19
TERMÍNY SVATEB NA ROK 2020
15.11.2019 04.12.2019 pdf 1194/19
pronajmout nebytové prostory v objektu č.p. 167, ul. Pod Školou, Kutná Hora v k.ú. Malín
15.11.2019 18.12.2019 pdf 1193/19
pronájem prostor SN 24/19 U Beránky č.p. 678, Malín
15.11.2019 02.12.2019 pdf 1192/19
korespondence občanů, kteří mají přidělenou úřední adresu - Havlíčkovo náměstí 552/1, Kutná Hora
15.11.2019 10.01.2020 pdf 1191/19
nemovitý majetek, povinný - Helena Krupková
15.11.2019 02.12.2019 pdf 1190/19
nutné zabezpečovací práce na stavbě - KH Vnitřní Město, Kollárova 6
15.11.2019 02.12.2019 pdf 1189/19
oznámení zahájení řízení vydání stavebního povolení ke zřízení vodního díla: Vrchlice v Kutné Hoře - revitalizace a protipovodňová opatření
15.11.2019 16.12.2019 pdf 1188/19
KoPÚ Neškaredice - neznámí vlastníci
14.11.2019 02.12.2019 pdf 1187/19
rozhodnutí ke stavebnímu záměru na stavbu vodního díla: Domovní čistírna odpadních vod, žadatel Antonín Kapek
14.11.2019 16.12.2019 pdf 1186/19
oznámení o zahájení veřejného ústního jednání ve věcí žádosti k povolení na stavbu: Domovní vrtaná studna, žadatel Zbyněk Trčka
14.11.2019 02.12.2019 pdf 1185/19
zahájení řízení o omezení veřejného přístupu na účelovou komunikaci na pozemnku parc. č. 684/1 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory
14.11.2019 02.12.2019 pdf 1184/19
stanovení místní úpravy provozu na MK v ul. Purkyňova v Kutné Hoře
14.11.2019 02.12.2019 pdf 1183/19
možnost převzetí písemnosti, adresát: Radka Beznosková Bauerová
14.11.2019 02.01.2020 pdf 1182/19
prodej nemovitých věcí, VŘ č. M 4/19 (pozemky + stavba č.p. 167 na pozemku p.č. 1, ul. Pod Školou, Malín, Kutná Hora)  v k.ú. Malín
14.11.2019 02.12.2019 pdf 1181/19
NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY
13.11.2019 08.01.2020 pdf 1180/19
nemovitý majetek, povinný - Černovský Karel
13.11.2019 08.01.2020 pdf 1179/19
nemovitý majetek, povinný - Černovský Karel
1 3 4 5 6      ››
Home » Městský úřad » Úřední deska

Nahoru