Úřední deska

Vyvěšeno dne Vyvěšeno do dne Oznámení Popis
22.10.2021 08.11.2021 pdf 1162/21
Přechodná úprava provozu na silnicích č. II/125, ... III/33515 během provádění opravy povrchu vozovky silnice č. II/337 v obci Mančice
22.10.2021 08.11.2021 pdf 1161/21
Přechodná úprava provozu na silnici č. III/3275, č. II/327, č. III/3271, č. III/3272, č. III/3274 v územním obvodu Kutná Hora
22.10.2021 25.11.2021 pdf 1160/21
Zahájení spol. řízení a pozvání k ústnímu jednání: ČOV \"STMH5\"... na pozemku na pozemku parc. č. 141/11 v k.ú Zdeslavice u Černín
22.10.2021 08.11.2021 pdf 1159/21
Schválení stavebního záměru Domovní čistírny odpadních vod „ČOV TOPAS S 5 +UV + akumulační jímka“ v k.ú. Staré Nespeřice, obec Petrovice II.
22.10.2021 15.11.2021 pdf 1158/21
Výběrové řízení na obsazení pracovní pozice referent Odboru ekonomického
22.10.2021 15.11.2021 pdf 1157/21
Výběrové řízení na obsazení pracovní pozice referent Odboru dopravy a silničního hospodářství
22.10.2021 08.11.2021 pdf 1156/21
Oznámení o uložení písemnosti: Michal Janoušek
22.10.2021 03.11.2021 pdf 1155/21
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva města Kutné Hory dne 2. 11. 2021
21.10.2021 05.11.2021 pdf 1154/21
Oznámení o uložení písemnosti - Martin Hladík
21.10.2021 08.11.2021 pdf 1153/21
Přechodná úpravu provozu na silnici č. III/33355 a chodníku v ul. Jeneweinova, místní komunikaci v ul. Braunova v Kutné Hoře
21.10.2021 08.11.2021 pdf 1152/21
Zahájení společného řízení: Domovní vrtaná studna vč. vodovodní a elektro přípojky na pozemku p. č. 716 v k. ú. Předbořice, obec Černíny.
21.10.2021 30.11.2021 pdf 1151/21
Záměr pronájmout prostory sloužící k podnikání v Kutné Hoře
21.10.2021 10.11.2021 pdf 1150/21
Záměr pronajmout dle žádosti prostor sloužící podnikání v objektu bez čp/če, který je součástí pozemku p.č. 747/20 v k.ú. Sedlec u Kutné
21.10.2021 10.11.2021 pdf 1149/21
Záměr vypůjčit dle žádosti nebytové prostory v budově č.p. 167, ul. Jana Palacha, Kutná Hora
21.10.2021 08.11.2021 pdf 1148/21
Korespondence občanů, kteří mají přidělenou úřední adresu - Havlíčkovo náměstí 552/1, Kutná Hora
21.10.2021 30.11.2022 pdf 1147/21
Výběrové řízení na obsazení pracovního místa: strážník/strážnice Městské policie Kutná Hora
20.10.2021 25.11.2021 pdf 1146/21
Výběrové řízení na pronájem bytu určeného pro nízkopříjmové uchazeče dle sociální potřebnosti
20.10.2021 25.11.2021 pdf 1145/21
Výběrové řízení na pronájem bytu 1+1 s dražbou nájmu
20.10.2021 22.11.2021 pdf 1144/21
Dobrovolná dražba věcí: Pavel Melichar
20.10.2021 24.11.2021 pdf 1143/21
Dražební vyhláška proti povinnému: Václav Kiske
1 3 4 5 6      ››
Home » Městský úřad » Úřední deska

Nahoru