Úřední deska

Vyvěšeno dne Vyvěšeno do dne Oznámení Popis
15.10.2019 31.10.2019 pdf 1081/19
stanovení místní úpravy na PK veřejně přístupové komunikaci (ul. Kouřimská v Kutné Hoře) v k.ú. Kutná Hora
15.10.2019 31.10.2019 pdf 1080/19
odvedení odpadních vod z ochranného pásma nádrže Vrchlice na ČOV Kutná Hora I. část
15.10.2019 31.10.2019 pdf 1079/19
možnost převzetí písemnosti, adresát: Radka Beznosková Bauerová 
15.10.2019 05.11.2019 pdf 1078/19
seznam plánovaných odstávek dodávky elektřiny v období od 15.10.2019 v Kutné Hoře
15.10.2019 30.10.2019 pdf 1077/19
korespondence občanů, kteří mají přidělenou úřední adresu - Havlíčkovo náměstí 552/1, Kutná Hora
15.10.2019 31.10.2019 pdf 1076/19
možnost převzetí písemnosti, adresát: Pavel Sixta
15.10.2019 31.10.2019 pdf 1075/19
přechodná úprava provozu na PK během opravy povrchu vozovky mezi obcemi Jindice a Hatě
15.10.2019 31.10.2019 pdf 1074/19
přechodná úprava provozu na PK během provádění stavebních prací \"Bohdaneč - Ostrov oprava povrchu komunikace\"
15.10.2019 31.10.2019 pdf 1073/19
KoPÚ Neškaredice - rozšíření obvodu
14.10.2019 30.10.2019 pdf 1072/19
přechodná úprava provozu na MK ul. Kollárova v Kutné Hoře
14.10.2019 14.11.2019 pdf 1071/19
pozvání k veřejnému ústnímu jednání, domovní vrtaná studna, vodovodní a elektro přípojky - žadatel: Petr Křížek
14.10.2019 30.10.2019 pdf 1070/19
korespondence občanů, kteří mají přidělenou úřední adresu - Havlíčkovo náměstí 552/1, Kutná Hora
11.10.2019 14.11.2019 pdf 1069/19
nemovitý majetek, povinný - Milan Římek
11.10.2019 12.11.2019 pdf 1068/19
movitý majetek, ve věci likvidace pozůstalosti po zemřelé: Hana Hingarová
11.10.2019 22.10.2019 pdf 1067/19
korespondence občanů, kteří mají přidělenou úřední adresu - Havlíčkovo náměstí 552/1, Kutná Hora
10.10.2019 28.10.2019 pdf 1066/19
přechodná úprava provozu na silnici č. II/337 a MK v obci Křesetice
10.10.2019 28.10.2019 pdf 1065/19
přechodná úprava provozu na MK a dočasný zákaz zastavení v ul. Na Námětí v Kutné Hoře
10.10.2019 28.10.2019 pdf 1064/19
stavební povolení ke stavbě vodního díla: Odvedení odpadních vod z ochranného pásma nádrže Vrchlice na ČOV  Kutná Hora - I. část, Malešov, Kutná Hora - změna
10.10.2019 25.10.2019 pdf 1063/19
korespondence občanů, kteří mají přidělenou úřední adresu - Havlíčkovo náměstí 552/1, Kutná Hora
09.10.2019 24.10.2019 pdf 1062/19
korespondence občanů, kteří mají přidělenou úřední adresu - Havlíčkovo náměstí 552/1, Kutná Hora
1 3 4 5 6      ››
Home » Městský úřad » Úřední deska

Nahoru