Úřední deska

Vyvěšeno dne Vyvěšeno do dne Oznámení Popis
28.07.2021 21.09.2021 pdf 819/21
Rozhodnutí o registraci kandidátní listiny volební strany typu sdružení nezávislých kandidátů s názvem SDRUŽENÍ KOBYLNICE 2021 – sdružení nezávislých kandidátů
27.07.2021 12.08.2021 pdf 818/21
Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - veřejně přístupné účelové komunikaci na p. č. 920 v k. ú. Církvice
27.07.2021 12.08.2021 pdf 817/21
Zastavení řízení ve věci odstranění pevné překážky na veřejně přístupné účelové komunikaci na pozemku parc.č. 572/1 v k.ú. Lžovice
27.07.2021 12.08.2021 pdf 816/21
Korespondence občanů, kteří mají přidělenou úřední adresu - Havlíčkovo náměstí 552/1, Kutná Hora
26.07.2021 09.09.2021 pdf 815/21
Veřejná vyhláška o konání veřejného projednání návrhu změny č. 1 Územního plánu Kutná Hora
26.07.2021 23.09.2021 pdf 814/21
Dražební vyhláška proti povinnému: Milan Macháček
26.07.2021 03.09.2021 pdf 813/21
Oznámení o zahájení spolešného územního a stavebního řízení a pozvání k ústnímu jednání: Tříkomorový septik, biofiltr (TČOV), vsakovací zářez na p. č. 387/16 Černíny
26.07.2021 11.08.2021 pdf 812/21
Přechodná úprava provozu na silnici II/335 ul. Tyršova a místní komunikaci ul. Fügnerova v Uhlířských Janovicích
26.07.2021 11.08.2021 pdf 811/21
Stanovení místní úpravy provozu na nových pozemních komunikacích na pozemcích parc. č. 311/1 a 312/16 v katastrálním území Přítoky
26.07.2021 11.08.2021 pdf 811/21
Stanovení místní úpravy provozu na nových pozemních komunikacích na pozemcích parc. č. 311/1 a 312/16 v katastrálním území Přítoky
23.07.2021 10.08.2021 pdf 809/21
Výběrové řízení na obsazení pracovního místa administrativní a spisový pracovník/pracovnice – metodik/metodička spisové služby a spisovny Městského úřadu Poděbrady
22.07.2021 09.08.2021 pdf 808/21
rozhodnutí o umístění stavby podzemní vedení sítí elektronických komunikací a jejich přípojek v k.ú. Kutná Hora
22.07.2021 27.08.2021 pdf 807/21
Oznámení o vystavení návrhu územního plánu Onomyšl a veřejném projednání
22.07.2021 09.08.2021 pdf 806/21
přechodnou úpravu provozu na silnici č. II/125 a účelové komunikaci na pozemku parc. č. 870 v katastrálním území Jindice
22.07.2021 03.08.2021 pdf 805/21
Korespondence občanů, kteří mají přidělenou úřední adresu - Havlíčkovo náměstí 552/1, Kutná Hora
21.07.2021 12.08.2021 pdf 804/21
Výběrové řízení na obsazení pozice vedoucí/ho oddělení správy majetku Městského úřadu Poděbrady
20.07.2021 05.08.2021 pdf 803/21
přechodná úprava provozu na místní komunikaci ul. Na Náměti a Brandlova v Kutné Hoře části Vnitřní město
20.07.2021 05.08.2021 pdf 802/21
Korespondence občanů, kteří mají přidělenou úřední adresu - Havlíčkovo náměstí 552/1, Kutná Hora
19.07.2021 03.08.2021 pdf 801/21
Korespondence občanů, kteří mají přidělenou úřední adresu - Havlíčkovo náměstí 552/1, Kutná Hora
19.07.2021 04.08.2021 pdf 799/21
Přechodná úprava provozu na silnici č. III/03321 (ul. Čáslavská) a místní komunikace ul. U Lazara v Kutné Hoře
1 3 4 5      ››
Home » Městský úřad » Úřední deska

Nahoru