Úřední deska

Vyvěšeno dne Vyvěšeno do dne Oznámení Popis
27.02.2020 16.03.2020 pdf 178/20
rozhodnutí, schválení stavebního záměru pro stavbu vodního díla - domovní vrtaná studna, žadatel: Jaroslav Vraný a Ladislava Vraná
27.02.2020 16.03.2020 pdf 177/20
korespondence občanů, kteří mají přidělenou úřední adresu - Havlíčkovo náměstí 552/1, Kutná Hora
26.02.2020 13.03.2020 pdf 175/20
korespondence občanů, kteří mají přidělenou úřední adresu - Havlíčkovo náměstí 552/1, Kutná Hora
25.02.2020 12.03.2020 pdf 174/20
možnost převzetí písemnosti, adresát: Stepan Barsuc
25.02.2020 11.03.2020 pdf 173/20
korespondence občanů, kteří mají přidělenou úřední adresu - Havlíčkovo náměstí 552/1, Kutná Hora
24.02.2020 11.03.2020 pdf 172/20
stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikací z důvodu úplné uzavírky silnice III/12550 v obci Bojičtě v úzenmním obvodu Kutná Hora (oprava mostu)
24.02.2020 10.03.2020 pdf 171/20
korespondence občanů, kteří mají přidělenou úřední adresu - Havlíčkovo náměstí 552/1, Kutná Hora
21.02.2020 09.03.2020 pdf 170/20
oznámení o zahájení územního řízení o umístění stavby: 25 rodinných domů a technické infrastruktury v lokalitě Malešovská Chmelnice
21.02.2020 09.03.2020 pdf 169/20
opatření obecné povahy - dočasný zákaz zastavení a přechodná úprava provozu MK v Kutné Hoře v termínech a rozsahu dle schváleného návrhu \"Termíny číštění komunikací\"
21.02.2020 09.03.2020 pdf 168/20
rozhodnutí ke stavebnímu záměru pro stavbu vodního díla - domovní vrtaná studna, žadatel: Libor Melda
21.02.2020 09.03.2020 pdf 167/20
oznámení o zahájení řízení pro stavbu vodního díla - domovní vrtaná studna, žadatel: Jiří Venhoda
21.02.2020 09.03.2020 pdf 166/20
korespondence občanů, kteří mají přidělenou úřední adresu - Havlíčkovo náměstí 552/1, Kutná Hora
20.02.2020 09.03.2020 pdf 165/20
rozhodnutí ke stavebnímu záměru pro stavbu vodního díla - domovní vrtaná studna, žadatel: Václav Paštyka a Anita Paštyková
20.02.2020 09.03.2020 pdf 164/20
stanovení přechodné úpravy provozu na silnici č.  II/126, č. III/03318 a MK v obci Zbraslavice
19.02.2020 06.03.2020 pdf 163/20
stanovení přechodné úpravy provozu na PK na silnicích II. a III. třídy, MK a veřejně přístupových účelových komunikacích v Kutné Hoře
19.02.2020 06.03.2020 pdf 162/20
oznámení o zahájení společného řízení a pozvání k ústnímu jednání k žádosti o vydání stavebního povolení pro stavbu: Kanalizace Kounice
19.02.2020 06.03.2020 pdf 161/20
oznámení o zahájení společného řízení a pozvání k ústnímu jednání k žádosti o vydání stavebního povolení pro stavbu: Vodovod Kounice
19.02.2020 06.03.2020 pdf 160/20
možnost převzetí písemnosti, adresát: Vita Kaptsosh
19.02.2020 06.03.2020 pdf 159/20
rozhodnutí o umístění stavby č. 1049 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory
19.02.2020 09.03.2020 pdf 158/20
prodat část pozemku p.č. 967, včetně všech součástí a příslušenství v k.ú. Kutná Hora
1 3 4 5      ››
Home » Městský úřad » Úřední deska

Nahoru