Úřední deska

Vyvěšeno dne Vyvěšeno do dne Oznámení Popis
18.03.2019 22.03.2019 pdf 327/19
dočasná omezení dostupnosti provozovny České pošty, 284 01, Kutná Hora 4 - Kaňk
18.03.2019 03.04.2019 pdf 326/19
korespondence občanů, kteří mají přidělenou úřední adresu - Havlíčkovo náměstí 552/1, Kutná Hora
15.03.2019 01.04.2019 pdf 325/19
přechodná úprava provozu na MK, v ul. 28. října - Vyhrazené parkoviště
15.03.2019 01.04.2019 pdf 324/19
místní úprava provozu na silnici v obci Bohdaneč, Prostřední Ves, Kotoučov, Řeplice a Šlechtín
15.03.2019 01.04.2019 pdf 323/19
přechodná úprava provozu z důvodu uzavírky silnice III/33353 v obci Přítoky
15.03.2019 01.04.2019 pdf 322/19
možnost převzetí písemnosti, adresát : Radka Sitta Michálková
15.03.2019 01.04.2019 pdf 321/19
přechodná úprava provozu na MK, v ul. Opletalova - Vyhrazené parkoviště
15.03.2019 01.04.2019 pdf 320/19
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR vydává Opatření obacné povahy č. 2
15.03.2019 02.04.2019 pdf 319/19
korespondence občanů, kteří mají přidělenou úřední adresu - Havlíčkovo náměstí 552/1, Kutná Hora
14.03.2019 01.04.2019 pdf 318/19
korespondence občanů, kteří mají přidělenou úřední adresu - Havlíčkovo náměstí 552/1, Kutná Hora
14.03.2019 14.04.2019 pdf 317/19
přechodná úprava provozu na MK, v ul. Dolní - Vyhrazené parkoviště
14.03.2019 01.04.2019 pdf 316/19
přechodná úprava provozu na MK, v ul. Opletalova - Vyhrazené parkoviště
14.03.2019 01.05.2019 pdf 315/19
nemovitý majetek, povinný -Líbal Zdeněk
14.03.2019 01.04.2019 pdf 314/19
prodat pozemek p.č. 4477/2 v k.ú. Kutná Hora
14.03.2019 01.04.2019 pdf 313/19
prodat pozemek p.č. 688/7 v k.ú. Kutná Hora
13.03.2019 03.04.2019 pdf 312/19
plánované přerušení dodávky elektřiny - KUTNÁ HORA - KARLOV
13.03.2019 29.03.2019 pdf 311/19
možnost převzetí písemnosti, adresát : Tomáš Jiřík
13.03.2019 29.03.2019 pdf 310/19
opatření obecné povahy, dočasný zákaz zastavení na MK Kutná Hora v termínech dle přiloženého seznamu - strojní čištění místní
13.03.2019 02.04.2019 pdf 309/19
propachtovat pozemky v k.ú. Paběnice
13.03.2019 02.04.2019 pdf 308/19
změnit smlouvu o výpůjčce na areál tenisových kurtů v k.ú. Kutná Hora
1 3 4 5 6      ››
Home » Městský úřad » Úřední deska

Nahoru