Úřední deska

Vyvěšeno dne Vyvěšeno do dne Oznámení Popis
13.12.2019 13.01.2020 pdf 1267/19
oznámení o zahájení veřejného ústního jednání ve věcí žádosti k povolení na stavbu: Domovní vrtaná studna, žadatel: Libor Melda 
13.12.2019 30.12.2019 pdf 1266/19
rozhodnutí ke stavebnímu záměru pro soubor staveb označený jako: Vodovod Vidice včetně místních částí
13.12.2019 27.12.2019 pdf 1265/19
korespondence občanů, kteří mají přidělenou úřední adresu - Havlíčkovo náměstí 552/1, Kutná Hora
13.12.2019 17.12.2019 pdf 1264/19
korespondence občanů, kteří mají přidělenou úřední adresu - Havlíčkovo náměstí 552/1, Kutná Hora
13.12.2019 14.01.2020 pdf 1263/19
oznámení o vystavení návrhu změny č. 1 územního plánu Samopše a veřejném projednání ve zkráceném postupu
12.12.2019 30.12.2019 pdf 1262/19
odročení dražby nemovitých věcí, povinný - Milan Římek
12.12.2019 30.12.2019 pdf 1261/19
Obecně závazná vyhláška Města Kutná Hora č. 7/2019 o místních poplatcích za užívání veřejného prostranství
11.12.2019 27.12.2019 pdf 1260/19
stanovení přechodné úpravy provozu na MK ul. 1. Máje v Uhlířských Janovicích během stavby \"Metropolitní optická síť JON.CZ Uhlířské Janovice\"
11.12.2019 27.12.2019 pdf 1259/19
rozhodnutí ke schválení stavebního záměru \"Odvedení odpadních vod z ochranného pásma nádrže Vrchlice na ČOV Kutná Hora I. část Malešov, Kutná Hora\"
11.12.2019 27.12.2019 pdf 1258/19
stanovení místní úpravy provozu na PK u ZŠ v Suchdole z důvodu nové výstavby RD v obci Vysoká
11.12.2019 27.12.2019 pdf 1257/19
stanovení přechodné úpravy provozu na místních komunikacích a věřejně přístupných účelových komunikacích v Kutné Hoře
11.12.2019 23.12.2019 pdf 1256/19
korespondence občanů, kteří mají přidělenou úřední adresu - Havlíčkovo náměstí 552/1, Kutná Hora
11.12.2019 27.12.2019 pdf 1255/19
Obecně závazná vyhláška Města Kutná Hora č. 6/2019 o místním poplatku ze psů
11.12.2019 27.12.2019 pdf 1254/19
Obecně závazná vyhláška Města Kutná Hora č. 5/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
11.12.2019 27.12.2019 pdf 1253/19
Obecně závazná vyhláška Města Kutná Hora č. 4/2019 o místním poplatku z pobytu
09.12.2019 31.12.2022 pdf 1252/19
opatření obecné povahy které mění a doplňuje opatření obecné povahy  vydané MZE pod č. 18918/2019-MZE-16212 ze dne 30. 8. 2019
09.12.2019 30.12.2019 pdf 1251/19
korespondence občanů, kteří mají přidělenou úřední adresu - Havlíčkovo náměstí 552/1, Kutná Hora
09.12.2019 30.12.2019 pdf 1250/19
pronajmout nebytové prostory (1 místnost) v objektu č.p. 921, ul. U Havírny, Kutná Hora
06.12.2019 23.12.2019 pdf 1249/19
stanovení místní úpravy provozu na PK, lokalita Třešňovka ul. Kaňkoská v Kutné Hoře
06.12.2019 18.12.2019 pdf 1248/19
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva města Kutná Hora, které se bude konat dne 17. prosince 2019
1 3 4      ››
Home » Městský úřad » Úřední deska

Nahoru