Vyhlášky a nařízení

Vyhlášky
Nařízení

pdf.pngŘád veřejného pohřebiště, soubor typu pdf, (576,54 kB)


pdf.png09/2004 O zřízení městské policie , soubor typu pdf, (51,43 kB)

pdf.png10/2004 O stejnokroji strážníků městské policie , soubor typu pdf, (61,98 kB)

pdf.png07/2005 O závazné části Územního plánu města Kutná Hora, soubor typu pdf, (186,46 kB)

pdf.png01/2006 o závazné části Územního plánu centrální zóny města Kutná Hora , soubor typu pdf, (149,97 kB)
 
pdf.png04/2006 kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška Města Kutná Hora č.7/2005 o závazné části Územního plánu města Kutná Hora , soubor typu pdf, (57,36 kB)
pdf.png05/2006 kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška Města Kutná Hora č. 1/2006 o závazné části Územního plánu centrální zóny města Kutná Hora, soubor typu pdf, (57,56 kB)
 
 

pdf.png3/2014 o stanovení školských obvodů škol (základních škol).pdf, soubor typu pdf, (80,89 kB)
pdf.png04/2014 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství , soubor typu pdf, (351,73 kB)

pdf.png01/2015 Požární řád , soubor typu pdf, (91,91 kB)

pdf.png02/2015 o veřejném pořádku , soubor typu pdf, (290,46 kB)

pdf.png04/2015 o úpravě koeficientů pro výpočet daně z nemovitosti , soubor typu pdf, (82,35 kB)
    
pdf.png 04/2016 o regulaci provozování loterií a jiných podobných her, soubor typu pdf, (67,35 kB)
  
pdf.png
5/2017 o stanovení školských obvodů spádových mateřských škol.pdf, soubor typu pdf, (53,29 kB)
pdf.png
6/2017 změna a doplnění OZV 3/2014.pdf, soubor typu pdf, (44,06 kB)
 
pdf.png02/2018 o nočním klidu.pdf, soubor typu pdf, (312,47 kB)
pdf.png
05/2018 o regulaci provozování hazardních her.pdf, soubor typu pdf, (140,55 kB)

pdf.png1/2019 o tvorbě a využití prostředků zvláštního účelového účtu na podporu rozvoje bydlení na území Města Kutná Hora.pdf, soubor typu pdf, (189,71 kB)

pdf.png04/2019_o místním poplatku z pobytu.pdf, soubor typu pdf, (369,08 kB)
pdf.png
05/2019_o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.pdf
pdf.png06/2019_o místním poplatku ze psů.pdf, soubor typu pdf, (444,12 kB)

pdf.png7/2019 o místních poplatcích za užívání veřejného prostranství.pdf, soubor typu pdf, (1,05 MB)

pdf.png01/2020, o změně OZV č. 02/2018, o nočním klidu, soubor typu pdf, (583,29 kB)
pdf.png02/2020 OZV o místních poplatcích za užívání veřejného prostranství.pdf, soubor typu pdf, (354,46 kB)

pdf.png
1/2021 o změně OZV č. 4/2019, o místním poplatku z pobytu.pdf, soubor typu pdf, (118,85 kB)

pdf.png
3/2021 - OZV poplatky.pdf, soubor typu pdf, (384,72 kB)
pdf.png04/2021 o nočním klidu - novela OZV č. 02-2018.pdf, soubor typu pdf, (464,88 kB)

pdf.png6/2021 o stanovení školských obvodů spádových základních škol.pdf, soubor typu pdf, (319,9 kB)
pdf.png7/2021 o stanovení školských obvodů spádových mateřských škol.pdf, soubor typu pdf, (314,62 kB)
pdf.png08/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.pdf, soubor typu pdf, (348,03 kB)

pdf.png09/2021 vyhláška o nočním klidu - novela OZV č 02/2018.pdf, soubor typu pdf, (460,92 kB)

pdf.png1/2022 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství.pdf, soubor typu pdf, (476,33 kB)

Home » Městský úřad » Samospráva » Vyhlášky a nařízení

Nahoru