Vyhlášky a nařízení

Vyhlášky
Nařízení
pdf.png02/2002 O odpadech , soubor typu pdf, (118,45 kB)
pdf.png02/2002 Příloha č. 2 schválený harmonogram 2020.pdf, soubor typu pdf, (394,15 kB)

pdf.pngHřbitovní řád, soubor typu pdf, (75,31 kB)


pdf.png09/2004 O zřízení městské policie , soubor typu pdf, (51,43 kB)

pdf.png10/2004 O stejnokroji strážníků městské policie , soubor typu pdf, (61,98 kB)

pdf.png02/2005 O změně vyhlášky č. 2/2002, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města, , soubor typu pdf, (47,51 kB)

pdf.png07/2005 O závazné části Územního plánu města Kutná Hora, soubor typu pdf, (186,46 kB)

pdf.png01/2006 o závazné části Územního plánu centrální zóny města Kutná Hora , soubor typu pdf, (149,97 kB)
 
pdf.png04/2006 kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška Města Kutná Hora č.7/2005 o závazné části Územního plánu města Kutná Hora , soubor typu pdf, (57,36 kB)
pdf.png05/2006 kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška Města Kutná Hora č. 1/2006 o závazné části Územního plánu centrální zóny města Kutná Hora, soubor typu pdf, (57,56 kB)
 
 
pdf.png3/2014 o stanovení školských obvodů škol (základních škol).pdf, soubor typu pdf, (80,89 kB)
pdf.png04/2014 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství , soubor typu pdf, (351,73 kB)

pdf.png01/2015 Požární řád , soubor typu pdf, (91,91 kB)

pdf.png02/2015 o veřejném pořádku , soubor typu pdf, (290,46 kB)

pdf.png04/2015 o úpravě koeficientů pro výpočet daně z nemovitosti , soubor typu pdf, (82,35 kB)
pdf.png05/2015 o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt, soubor typu pdf, (62,55 kB)
pdf.png06/2015 o místním poplatku z ubytovací kapacity , soubor typu pdf, (60,38 kB)
pdf.png07/2015 o místním poplatku ze psů , soubor typu pdf, (65,84 kB)
pdf.png08/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, soubor typu pdf, (80,47 kB)
 pdf.png10/2015 o místních poplatcích za užívání veřejného prostranství, soubor typu pdf, (239,15 kB) 
  
pdf.png 04/2016 o regulaci provozování loterií a jiných podobných her, soubor typu pdf, (67,35 kB)

pdf.png3/2017 o změně vyhlášky č. 8/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.pdf, soubor typu pdf, (261,39 kB)
pdf.png
5/2017 o stanovení školských obvodů spádových mateřských škol.pdf, soubor typu pdf, (53,29 kB)
pdf.png
6/2017 změna a doplnění OZV 3/2014.pdf, soubor typu pdf, (44,06 kB)

pdf.png1/2018, o změně vyhlášky č. 8/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ve znění vyhlášky č. 3/2017.pdf, soubor typu pdf, (242,24 kB)
pdf.png02/2018 o nočním klidu.pdf, soubor typu pdf, (312,47 kB)
pdf.png
05/2018 o regulaci provozování hazardních her.pdf, soubor typu pdf, (140,55 kB)

pdf.png1/2019 o tvorbě a využití prostředků zvláštního účelového účtu na podporu rozvoje bydlení na území Města Kutná Hora.pdf, soubor typu pdf, (189,71 kB)
pdf.png02/2019, o změně OZV č. 02/2018, o nočním klidu, soubor typu pdf, (368,85 kB)

Home » Městský úřad » Samospráva » Vyhlášky a nařízení

Nahoru