Obecní živnostenský úřad

Sídlo:        Radnická 178, 284 01 Kutná Hora (boční vchod)
Vedoucí:  Ing. Radim Kotlář
Telefon:    327 710 111 - ústředna
E-mail:     zivnost@mu_kutnahora_cz
GPS:        49°56'58.206"N, 15°15'50.681"E

Úřední hodiny

Vnitřní členění obecního živnostenského úřadu  

 1. oddělení registrační  
 2. oddělení kontrolně správní  

Rozsah činnosti

Oddělení registrační

Oddělení vykonává činnost v rozsahu stanoveném zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zejména:

 • vydává živnostenská oprávnění týkající se živností koncesovaných, řemeslných, vázaných a živnosti ohlašovací volné,
 • provádí změny živnostenských oprávnění, vydává rozhodnutí o zrušení živnostenských oprávnění, zapisuje skutečnosti týkající se přerušení provozování živnosti do živnostenského rejstříku a o provedeném zápise vyrozumívá podnikatele,
 • vyřizuje žádosti o výpisy z živnostenského rejstříku.

Zajišťuje agendu týkající se zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, v platném znění, zejména zaevidování zemědělských podnikatelů včetně vedení evidence těchto podnikatelů. Plní úkoly jako centrální registrační místo. Podnikatelé mohou společně s ohlášením živnosti nebo žádostí o koncesi též:

 • podat přihlášku k daňové registraci nebo příslušné oznámení,
 • oznámit zahájení samostatné výdělečné činnosti,
 • podat přihlášku k důchodovému pojištění,
 • podat přihlášku k nemocenskému pojištění,
 • oznámit vznik volného pracovního místa nebo jeho obsazení,
 • podat oznámení podle zákona o veřejném zdravotním pojištění.

Oddělení kontrolně-správní

Oddělení vykonává činnost v rozsahu stanoveném zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání ve znění pozdějších předpisů  a zvláštními právními předpisy zejména:

 • provádí živnostenskou kontrolu fyzických a právnických osob,
 • provádí kontrolu dodržování zvláštních právních předpisů,
 • provádí správní řízení,
 • ukládá blokové pokuty a pokuty za porušení povinností podle živnostenského zákona a dalších právních předpisů,
 • spolupracuje s orgány státního odborného dozoru, s ostatními kontrolními orgány a s orgány činnými v trestním řízení,
 • vyřizuje agendu stížností, podnětů a oznámení,
 • vyřizuje agendu spotřebitelského ombudsmana.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Opatření k provozu ObŽÚ

V nezbytných případech lze získat informace na níže uvedených kontaktech:

Ing. Radim Kotlář, vedoucí odboru

tel.: 327 710 245, e-mail: zivnost@kutnahora_cz

Bc. Gabriela Macháčková, vedoucí oddělení registrace

tel.: 327 710 244, e-mail: zivnost@kutnahora_cz

Zdvořile Vás žádáme, abyste zdejší úřad osobně navštěvovali pouze v nejnutnějších případech.

Volte prosím přednostně některou z možností elektronické komunikace (elektronické podání živnosti – formulář na www.rzp.cz, datová schránka úřadu – b65bfx3, prostřednictvím e-mailu s uznávaným elektronickým podpisem).

V případě písemného podání využijte formuláře a pokyny k jejich vyplnění na internetu https://mu.kutnahora.cz/mu/formulare-4 . Vyplněný formulář lze zaslat poštou nebo dodat na podatelnu úřadu – Havlíčkovo náměstí 552, Kutná Hora.

Upozorňujeme podnikatele, že živnostenský zákon nestanoví povinnost podnikatele oznámit přerušení provozování živnosti na zdejším úřadu. 

 V případě evidence u Úřadu práce:

Úřad práce nevyžaduje pro zařazení do evidence přerušení živnosti u Obecního živnostenského úřadu. Vyžaduje doklad od Okresní správy sociálního zabezpečení (u Billy) pro úřad práce (pro zařazení do evidence uchazečů).

POPLATKY

Pro platbu poplatků využijte prosím přednostně bezhotovostní převod. Poplatek lze uhradit v úřední době na pokladně v přízemí hlavní budovy (č. kanceláře 002), převodem na účet MěÚ Kutná Hora (nebo složenkou): č.ú. 19-0444212389/0800, v.s.: 31601, k.s.: 0379, specifický symbol IČO nebo rodné číslo.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Home » Městský úřad » Městský úřad » Organizační struktura » Obecní živnostenský úřad

Nahoru