Odbor správní

Sídlo:        Radnická 178, 284 01 Kutná Hora                                                                                                                          PŘÍZEMÍ:  pracoviště OP a CD, (přepážky: 13,14,16,17),  Czech POINT                                                                      II.MEZIPATRO: dveře č. 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230                                       


Vedoucí:   Bc. Eva Haroková
Telefon:     327 710 111 - ústředna
Fax:           
E-mail:      harokova@mu_kutnahora_cz
GPS:         49°56'58.9"N 15°15'51.4"E

Vnitřní členění odboru

  •  oddělení správní (matrika, občanské průkazy a cestovní doklady, evidence obyvatel, Czech POINT)
  •  oddělení přestupků

Oddělení správní

 Matrika zajišťuje výkon státní správy na úseku matrik, veškerou matriční agendu narození, manželství a úmrtí, dále přijímá žádosti o výpis z rejstříku trestů. 

Občanské průkazů a cestovní doklady - zajišťují výkon státní správyna úseku občanských průkazů    a cestovních dokladů, příjem, zpracování a výdej občanských průkazů a cestovních dokladů. 

Evidence obyvatel - zajišťuje výkon státní správy na úseku evidence obyvatel Města Kutná Hora včetně agendy přihlašování k trvalému pobytu, rušení trvalého pobytu, ukončení trvalého pobytu na území  ČR vyřizování žádostí o poskytnutí údajů z informačního systému a současně je zde spravován systém  evidence obyvatel obvodu obce s rozšířenou působností III. stupně. 

Dále je zde zajišťován výkon státní správy na úseku voleb.  

Kontaktní místo Czech POINT - zajišťuje výkon státní správy na úseku vidimace a legealizace, provoz kontaktního místa Czech POINT.

Oddělení přestupků

Zajišťuje výkon statní správy na úseku přestupků dle zákona č. 251/2016 Sb.,o některých přestupcích a zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a dále přestupků v rozsahu svěřeném  organizačním  řádem správnímu odboru, včetně přestupků projednávaných na  základě veřejnoprávní smlouvy nebo příslušného rozhodnutní Krajského úřadu Středočeského kraje obce. Připravuje podklady k projednávání přestupků v komisi, která řeší přestupky za obce: Bernardov, Bludov, Bohdaneč, Církvice, Černíny, Červené Janovice, Hlízov, Chlístovice, Kobylnice, Křesetice, Kutná Hora, Malešov, Miskovice, Nové Dvory, Opatovice I, Paběnice, Petrovice I, Suchdol, Svatý Mikuláš, Štipoklasy,Třebětín, Úmonín, Vidice, Záboří nad Labem, Zbraslavice;

Vypracovává posudky o pověsti včetně posudků potřebných k žádostem o zbrojní průkaz pro potřeby soudů a policie. 


    

Home » Městský úřad » Městský úřad » Organizační struktura » Odbor správní

Nahoru