Odbor dopravy a silničního hospodářství

Sídlo:        Radnická 178, 284 01 Kutná Hora
                  PŘÍZEMÍ - hala - přepážková pracovičtě registru vozidel a registru řidičů 
                  2. MEZIPATRO  - dveře č.309 až 318 - ostatní 
Adresa:     Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora
Vedoucí:   Ing. Jaromír Ďoubal
Telefon:     327 710 111 - útředna
Fax:           327 710 320
E-mail:      podatelna@mu_kutnahora_cz

GPS:         49°56'58.9"N 15°15'51.4"E

 Vnitřní členění odboru dopravy a silničního hospodářství


1) oddělení dopravy a silničního hospodářství
2) oddělení správního řízení 
3) úsek správních agend

 Rozsah činností :

1) oddělení dopravy a silničního hospodářství
Oddělení zajišťuje státní správu na úseku pozemních komunikací ( silnice II. a III. třídy + veřejně přístupné účelové komunikace + místní komunikace v katastru města Kutná Hora )  např. stanovení dopravního značení, povolení zvláštního užívání komunikace, povolení připojení sousední nemovitosti ke komunikaci, povolení uzavírky komunikace se stanovením objízdné trasy, povoluje zřízení reklamních poutačů u silnic. Je speciálním stavebním úřadem pro silniční stavby. Dále vydává povolení a oprávnění pro stanice měření emisí, vydává licenci pro dopravce provozující městskou autobusovou dopravu a schvaluje jízdní řády. 

2) oddělení správního řízení
Na oddělení se projednávají přestupky proti pravidlům silničního provozu, které byly nahlášeny úřadu.
3) úsek správních agend
Úsek vykonává státní správu na úseku technické způsobilosti vozidel k provozu na pozemních komunikacích  ( vede registr vozidel, povoluje a schvaluje přestavby vozidel, schvaluje alternativní pohon vozidel na LPG nebo ZP, zapisuje instalaci tažného zařízení na vozidlo , výměny karosérie, změnu vlastníka nebo provozovatele vozidla,  ukládá doklady od vozidla do depozitu, provádí výpis z registru vozidel) a na úseku vedení registru řidičů (vydává nové ŘP, mezinárodní ŘP, průkazy profesní způsobilosti řidiče, vydává karty do digitálních tachografů, vede bodový systém řidičů, provádí výdej výpisů z registru řidičů ). Eviduje vozidla taxislužby v centrálním registru vozidel, vydává průkaz řidiče taxislužby (oprávnění). Provádí zkoušky odborné způsobilosti řidičů, odnímá řidičské oprávnění v případě vyslovení zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel. Vede bodový systém řidičů. Dále povoluje činnost autoškolám a stanicím měření emisí a vykonává u nich státní odborný dozor. Vydává pro lékaře oprávnění "O5" a pro žadatelé oprávnění na zastavování silničních vozidel na předhodech pro chodce. Organizuje okresní kolo BESIP. 
Home » Městský úřad » Městský úřad » Organizační struktura » Odbor dopravy a silničního hospodářství

Nahoru