Odbor dopravy a silničního hospodářství

Sídlo:        Radnická 178, 284 01 Kutná Hora
                  PŘÍZEMÍ - hala - přepážková pracovičtě registru vozidel a registru řidičů 
                  2. MEZIPATRO  - dveře č.309 až 318 - ostatní 
Adresa:     Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora
Vedoucí:   Ing. Jaromír Ďoubal
Telefon:     327 710 111 - útředna
Fax:           327 710 320
E-mail:      podatelna@mu_kutnahora_cz

GPS:         49°56'58.9"N 15°15'51.4"E

 

Vnitřní členění odboru dopravy a silničního hospodářství

1) oddělení dopravy a silničního hospodářství
2) oddělení dopravně správních agend

 

Rozsah činností
1) oddělení dopravy a silničního hospodářství
Oddělení zajišťuje státní správu na úseku pozemních komunikací ( silnice II. a III. třídy + veřejně přístupné účelové komunikace + místní komunikace v katastru města Kutná Hora )  např. stanovení dopravního značení, povolení zvláštního užívání komunikace, povolení připojení sousední nemovitosti ke komunikaci, povolení uzavírky komunikace se stanovením objízdné trasy, povoluje zřízení reklamních poutačů u silnic. Je speciálním stavebním úřadem pro silniční stavby. Dále vydává povolení a oprávnění pro stanice měření emisí, vydává licenci pro dopravce provozující městskou autobusovou dopravu a schvaluje jízdní řády, eviduje vozidla taxislužby v centrálním registru vozidel, vydává průkaz řidiče taxislužby (oprávnění).

2) oddělení dopravně správních agend
Oddělení vykonává státní správu na úseku technické způsobilosti vozidel k provozu na pozemních komunikacích ( vede registr vozidel, povoluje a schvaluje přestavby vozidel, schvaluje alternativní pohon vozidel na LPG nebo ZP, zapisuje instalaci tažného zařízení na vozidlo , výměny karosérie, změnu vlastníka nebo provozovatele vozidla,  ukládá doklady od vozidla do depozitu, provádí výpis z registru vozidel) a na úseku vedení registru řidičů (vydává nové ŘP, mezinárodní ŘP, průkazy profesní způsobilosti řidiče, vydává karty do digitálních tachografů, vede bodový systém řidičů, provádí výdej výpisů z registru řidičů ).
Na oddělení se projednávají přestupky proti pravidlům silničního provozu, které byly nahlášeny úřadu Policií ČR, dále provádí zkoušky odborné způsobilosti řidičů, odnímá řidičské oprávnění v případě vyslovení zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel. Dále povoluje činnost autoškolám a vykonává u nich státní odborný dozor.

Home » Městský úřad » Městský úřad » Organizační struktura » Odbor dopravy a silničního hospodářství

Nahoru