Seznam pracovníků odboru

Celé jméno Funkce Telefon Mobil Email
Gygalová Kateřina , Bc. vedoucí odboru 327710308 702242955
Ladrová Dana , Ing. vedoucí oddělení silničního hospodářství 327710302 702242908
Dlouhá Markéta odd. sil. hospodářství – místní komunikace 327710304
Křížová Kateřina DiS. odd. sil. hospodářství – silnice II. a III. tř. 327710303
Koleček Libor , Ing. zkušební komisař 327710316
Pěgřímek Milan zkušební komisař 327710316
Vebr Antonín , Mgr. vedoucí oddělení přestupků v dopravě 327710282
Čálková Alena odd. přestupků v dopravě - radar 327710312
Černá Pavlína , Bc. odd. přestupků v dop.– radar– spr. řízení 327710320
Daněčková Iveta odd. přestupků v dopravě – radar 327710312
Gabková Petra , Bc. odd. přestupků v dop.– radar– spr. řízení 327710320
Havránková Lenka , Bc. odd. přestupků v dop.– radar– spr..řízení 327710382
Hubrtová Jana , Bc. odd. přestupků v dop.– radar– spr..řízení 327710382
Vácová Jana Haufová administrativa 327710312
Janeček Václav , Mgr. odd. přestupků v dopravě - správní řízení 327710319
Šťastný Martin , Mgr. Bc. odd. přestupků v dopravě - správní řízení 327710307
Paďour Miloslav , Bc. odd. přestupků v dopravě - správní řízení 327710324
Vavřinová Lucie , Bc. odd. přestupků v dopravě - správní řízení 327710306
Vinzens Jolana , Bc. odd. přestupků v dopravě - správní řízení 327710320
Macháčková Monika , Bc. vedoucí oddělení evidence řidičů a vozidel 327710311 722950584
Hubková Iva evidence vozidel 327710314
Klementová Iveta evidence vozidel 327710371
Kozlíková Jaroslava evidence vozidel 327710317
Kubečková Alena evidence řidičů 327710315
Listíková Zdeňka evidence vozidel, evidence řidičů 327710313
Plesníková Iva evidence řidičů 327710318
Tuček Josef , Mgr. evidence vozidel - technik 327710374
Bašus David , Bc. evidence vozidel - technik 327710373
Home » Městský úřad » Městský úřad » Organizační struktura » Odbor dopravy a silničního hospodářství » Seznam pracovníků odboru

Nahoru