Seznam pracovníků odboru

Celé jméno Funkce Telefon Mobil Email
Gygalová Kateřina , Bc. vedoucí odboru 327710308 702242955
Ladrová Dana , Ing. vedoucí oddělení silničního hospodářství 327710302 702242908
Dlouhá Markéta odd. sil. hospodářství – místní komunikace 327710304
Křížová Kateřina DiS. odd. sil. hospodářství – silnice II. a III. tř. 327710303
Koleček Libor , Ing. zkušební komisař 327710316
Pěgřímek Milan zkušební komisař 327710316
Vebr Antonín , Mgr. vedoucí oddělení přestupků v dopravě 327710282
Čálková Alena odd. přestupků v dopravě - radar 327710312
Černá Pavlína , Bc. odd. přestupků v dop.– radar– spr. řízení 327710306
Daněčková Iveta odd. přestupků v dopravě – radar 327710312
Havránková Lenka , Bc. odd. přestupků v dop.– radar– spr..řízení 327710306
Hubrtová Jana , Bc. odd. přestupků v dop.– radar– spr..řízení 327710382
Janeček Václav , Mgr. odd. přestupků v dopravě - správní řízení 327710319
Janečková Markéta DiS. odd. přestupků v dopravě - správní řízení 327710382
Müller Zdenek , JUDr. odd. přestupků v dopravě - správní řízení 327710307
Paďour Miloslav , Bc. odd. přestupků v dopravě - správní řízení 327710324
Vavřinová Lucie , Bc. odd. přestupků v dopravě - správní řízení 327710306
Vinzens Jolana , Bc. odd. přestupků v dopravě - správní řízení 327710306
Hubková Iva evidence vozidel 327710314
Klementová Iveta evidence vozidel 327710371
Kozlíková Jaroslava evidence vozidel 327710317
Kubečková Alena evidence řidičů 327710315 722450584
Kuchař Milan evidence vozidel - technik 327710373
Listíková Zdeňka evidence vozidel, evidence řidičů 327710313 722450584
Plesníková Iva evidence řidičů 327710318
Tuček Josef , Mgr. evidence vozidel - technik 327710374
Home » Městský úřad » Městský úřad » Organizační struktura » Odbor dopravy a silničního hospodářství » Seznam pracovníků odboru

Nahoru