Jiné export PDF

Havránková Lenka , Bc.

Adresa  
Telefon 327710382
Mobil
Email
Sekce / oddělení Oddělení přestupků v dopravě
Číslo místnosti  
Funkce odd. přestupků v dop.– radar– spr..řízení
Pracovní náplň Správní řízení - přestupky v dopravě