Záměry

Vyvěšeno dne Vyvěšeno do dne Oznámení Popis
15.11.2019 04.12.2019 pdf 1194/19
pronajmout nebytové prostory v objektu č.p. 167, ul. Pod Školou, Kutná Hora v k.ú. Malín
13.11.2019 03.12.2019 pdf 1173/19
pronajmout část pozemku p.č. 2948/1, 2949/4 a 2952/3 vše v k.ú. Kutná Hora
31.10.2019 20.11.2019 pdf 1130/19
pronajmout prostory sloužící k podnikání (2 místnosti) v objektu č.p. 343, ul. Masarykova, Kutná Hora
30.10.2019 18.11.2019 pdf 1127/19
prodat pozemeky v k.ú. Kaňk, včetně všech součástí a příslušenství
30.10.2019 18.11.2019 pdf 1126/19
smluvně zřídit právo stavby na pozemku p.č. 3337/1 v k.ú. Kutná Hora
Home » Městský úřad » Úřední deska » Záměry

Nahoru