Záměry

Vyvěšeno dne Vyvěšeno do dne Oznámení Popis
14.06.2019 03.07.2019 pdf 637/19
pronajmout prostory sloužící k podnikání v objektu č.p. 17, ul. Cihlářská, Kutná Hora - Sedlec
12.06.2019 04.07.2019 pdf 630/19
zřídit předkupní právo k pozemkům v majetku města Kutná Hora včetně všech součástí a příslušenství v k.ú. Paběnice
29.05.2019 01.07.2019 pdf 573/19
pronajmout část pozemku p.č. 638/1 v k.ú. Kutná Hora
29.05.2019 20.06.2019 pdf 572/19
směnit části pozemků včetně všech součástí a příslušenství vše v k.ú. Kutná Hora
29.05.2019 20.06.2019 pdf 571/19
prodat pozemek včetně všech součástí a příslušenství v k.ú. Kutná Hora
29.05.2019 20.06.2019 pdf 570/19
prodat pozemky v četně všech součástí a příslušenství v k.ú. Hetlín
Home » Městský úřad » Úřední deska » Záměry

Nahoru