Záměry

Vyvěšeno dne Vyvěšeno do dne Oznámení Popis
30.11.2018 21.12.2018 pdf 1326/18
směnit pozemky v k.ú. Sedlec a v k.ú. Kutná Hora
30.11.2018 21.12.2018 pdf 1325/18
bezúplatně převést pozemky v k.ú. Kutná Hora
30.11.2018 18.12.2018 pdf 1324/18
vypůjčit nebytové prostory v budově č.p. 368, ul. Zachova, Kutná Hora
29.11.2018 18.12.2018 pdf 1317/18
pronajmout pozemek pod garáží p.č. 688/7, v k.ú. Kutná Hora o výměře 21 m2
29.11.2018 18.12.2018 pdf 1316/18
propachtovat část pozemku  p.č. 911/11 o výměře cca 84 m2 v k.ú. Kutná Hora
29.11.2018 18.12.2018 pdf 1315/18
změnit přílohu č. 1 Nájemní smlouvy, ze dne 12. 6. 2006 o pronájmu nemovitostí (změna v předmětu nájnu)
05.04.2018 31.12.2018 pdf 333/18
pronajmout nebytový prostor v I.patře budovy č.p. 378, ul. U Beránky, Kutná Hora - Malín
Home » Městský úřad » Úřední deska » Záměry

Nahoru