Záměry - archiv

Vyvěšeno dne Vyvěšeno do dne Oznámení Popis
20.08.2021 07.09.2021 pdf 923/21
Změna nájemní smlouvy - TJ SPARTA KH (volejbal)
20.08.2021 07.09.2021 pdf 922/21
Změna nájemní smlouvy - TJ SPARTA KH (u bazénu)
20.08.2021 07.09.2021 pdf 921/21
Změna nájemní smlouvy - TJ SPARTA KH (kuželna přístavba)
20.08.2021 07.09.2021 pdf 920/21
Změna nájemní smlouvy - TJ SPARTA KH (kuželna)
20.08.2021 07.09.2021 pdf 919/21
Změna nájemní smlouvy - TJ Turista KH
20.08.2021 07.09.2021 pdf 918/21
Změna nájemní smlouvy - Spolek Malíňačky
20.08.2021 07.09.2021 pdf 917/21
Změna nájemní smlouvy - Olympia Spartan Training KH
20.08.2021 07.09.2021 pdf 916/21
Změna nájemní smlouvy - Český rybářský svaz KH
20.08.2021 07.09.2021 pdf 915/21
Změna nájemní smlouvy - Kutnohroský komorní orchestr
20.08.2021 07.09.2021 pdf 914/21
Změna nájemní smlouvy - USPS Tyl Kutná Hora
20.08.2021 06.09.2021 pdf 913/21
Záměr směny části pozemku v k.ú. Kutná Hora, p. č. 3917
19.08.2021 06.09.2021 pdf 902/21
záměr směnit část pozemku v k.ú. Černíny
15.07.2021 09.08.2021 pdf 793/21
Záměr darovat část pozemku p. č. 682/2 o výměře cca 38 m2,... , v k. ú. Kaňk
15.07.2021 09.08.2021 pdf 792/21
Záměr prodat část pozemku p. č. 4122/55 o výměře cca 30 m2... v k. ú. Kutná Hora
15.07.2021 02.08.2021 pdf 791/21
Záměr prodat pozemek p. č. 637 o výměře 26 m2 a část pozemku p. č. 520/5 o výměře cca 8 m2... v k. ú. Malín
14.07.2021 10.08.2021 pdf 787/21
Záměr pronajmout část pozemku p.č. 520/5 v k.ú. Malín o výměře 8 m2
02.07.2021 26.07.2021 pdf 753/21
Záměr prodat byty nacházející se v bytovém domě č. p. 647, 648, 649, stojícím na pozemku p. č. 2165/16 v k. ú. Kutná Hora
30.06.2021 10.08.2021 pdf 739/21
Záměr propachtovat části pozemků p.č. 597/7 a p.č. 600/24 vše v k.ú. Kutná Hora o výměře cca 60 m2
30.06.2021 09.08.2021 pdf 738/21
Záměr pronajmout část pozemku p.č. 3962/6 v k.ú. Kutná Hora o výměře 66 m2
30.06.2021 09.08.2021 pdf 737/21
Záměr pronajmout část pozemku p.č. 3962/6 v k.ú. Kutná Hora o výměře 65 m2
1 3 4 5 6 10      ››
Home » Městský úřad » Úřední deska » Záměry » Záměry - archiv

Nahoru