Záměry - archiv

Vyvěšeno dne Vyvěšeno do dne Oznámení Popis
10.07.2019 01.08.2019 pdf 751/19
pronajmout nebytové prostory v ul. Pobřežní č.p. 194, Kutná Hora (místnost č. 23)
10.07.2019 01.08.2019 pdf 750/19
pronajmout nebytové prostory v ul. Pobřežní č.p. 194, Kutná Hora (místnost č. 19 a 20)
10.07.2019 01.08.2019 pdf 749/19
pronajmout nebytové prostory v ul. Pobřežní č.p. 194, Kutná Hora (místnost č. 18)
10.07.2019 01.08.2019 pdf 748/19
pronajmout nebytové prostory v ul. Pobřežní č.p. 194, Kutná Hora (místnost č. 12)
10.07.2019 01.08.2019 pdf 747/19
pronajmout nebytové prostory v ul. Pobřežní č.p. 194, Kutná Hora (místnost č. 11)
10.07.2019 01.08.2019 pdf 745/19
prodat část pozemku p.č. 140/1 o výměře 1 m2 v k.ú. Neškaredice
10.07.2019 01.08.2019 pdf 744/19
prodat část pozemku p.č. 638/1 o výměře cca 60 m2 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory
10.07.2019 01.08.2019 pdf 743/19
prodat část pozemku p.č. 638/1 o výměře cca 30 m2 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory
14.06.2019 03.07.2019 pdf 637/19
pronajmout prostory sloužící k podnikání v objektu č.p. 17, ul. Cihlářská, Kutná Hora - Sedlec
12.06.2019 04.07.2019 pdf 630/19
zřídit předkupní právo k pozemkům v majetku města Kutná Hora včetně všech součástí a příslušenství v k.ú. Paběnice
31.05.2019 19.06.2019 pdf 588/19
vypůjčit nebytové prostory a dvě plechové garáže vše v k.ú. Kutná Hora
30.05.2019 17.06.2019 pdf 583/19
prodat pozemky včetně všech součástí a příslušenství v k.ú. Perštejnec
29.05.2019 18.06.2019 pdf 574/19
propachtovat na základě žádosti část pozemku p.č. 1768/1 v k.ú. Kutná Hora
29.05.2019 01.07.2019 pdf 573/19
pronajmout část pozemku p.č. 638/1 v k.ú. Kutná Hora
29.05.2019 20.06.2019 pdf 572/19
směnit části pozemků včetně všech součástí a příslušenství vše v k.ú. Kutná Hora
29.05.2019 20.06.2019 pdf 571/19
prodat pozemek včetně všech součástí a příslušenství v k.ú. Kutná Hora
29.05.2019 20.06.2019 pdf 570/19
prodat pozemky v četně všech součástí a příslušenství v k.ú. Hetlín
15.05.2019 04.06.2019 pdf 536/19
pronajmout část pozemku p.č. 4033/18 v k.ú. Kutná Hora
24.04.2019 14.05.2019 pdf 472/19
prodat pozemky p.č. 404/25 a 404/28 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory
24.04.2019 17.05.2019 pdf 471/19
prodat pozemky včetně všech součástí a příslušenství v k.ú. Hetlín
1 3 4 5 6 10      ››
Home » Městský úřad » Úřední deska » Záměry » Záměry - archiv

Nahoru