Záměry - archiv

Vyvěšeno dne Vyvěšeno do dne Oznámení Popis
14.06.2019 03.07.2019 pdf 637/19
pronajmout prostory sloužící k podnikání v objektu č.p. 17, ul. Cihlářská, Kutná Hora - Sedlec
12.06.2019 04.07.2019 pdf 630/19
zřídit předkupní právo k pozemkům v majetku města Kutná Hora včetně všech součástí a příslušenství v k.ú. Paběnice
31.05.2019 19.06.2019 pdf 588/19
vypůjčit nebytové prostory a dvě plechové garáže vše v k.ú. Kutná Hora
30.05.2019 17.06.2019 pdf 583/19
prodat pozemky včetně všech součástí a příslušenství v k.ú. Perštejnec
29.05.2019 18.06.2019 pdf 574/19
propachtovat na základě žádosti část pozemku p.č. 1768/1 v k.ú. Kutná Hora
29.05.2019 01.07.2019 pdf 573/19
pronajmout část pozemku p.č. 638/1 v k.ú. Kutná Hora
29.05.2019 20.06.2019 pdf 572/19
směnit části pozemků včetně všech součástí a příslušenství vše v k.ú. Kutná Hora
29.05.2019 20.06.2019 pdf 571/19
prodat pozemek včetně všech součástí a příslušenství v k.ú. Kutná Hora
29.05.2019 20.06.2019 pdf 570/19
prodat pozemky v četně všech součástí a příslušenství v k.ú. Hetlín
15.05.2019 04.06.2019 pdf 536/19
pronajmout část pozemku p.č. 4033/18 v k.ú. Kutná Hora
24.04.2019 14.05.2019 pdf 472/19
prodat pozemky p.č. 404/25 a 404/28 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory
24.04.2019 17.05.2019 pdf 471/19
prodat pozemky včetně všech součástí a příslušenství v k.ú. Hetlín
24.04.2019 14.05.2019 pdf 470/19
vypůjčit nebytové prostory v ul. Kvapilova č.p. 979, Kutná Hora
10.04.2019 30.04.2019 pdf 430/19
propachtovat část pozemku p.č. 674 v k.ú. Malín
10.04.2019 30.04.2019 pdf 429/19
změnit smlouvu o podnájmu části pozemnku p.č. 557/13 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory
27.03.2019 16.04.2019 pdf 359/19
propachtovat část pozemku p.č. 672/1 v k.ú. Kutná Hora
14.03.2019 01.04.2019 pdf 314/19
prodat pozemek p.č. 4477/2 v k.ú. Kutná Hora
14.03.2019 01.04.2019 pdf 313/19
prodat pozemek p.č. 688/7 v k.ú. Kutná Hora
13.03.2019 02.04.2019 pdf 309/19
propachtovat pozemky v k.ú. Paběnice
13.03.2019 02.04.2019 pdf 308/19
změnit smlouvu o výpůjčce na areál tenisových kurtů v k.ú. Kutná Hora
1 3 4 5 6 10      ››
Home » Městský úřad » Úřední deska » Záměry » Záměry - archiv

Nahoru