Záměry - archiv

Vyvěšeno dne Vyvěšeno do dne Oznámení Popis
02.11.2023 22.11.2023 pdf 1053/23
Záměr města KH změnit stávající nájemní smlouvu uzavřenou mezi Městěm KH a společností WIKI s.r.o.
02.11.2023 22.11.2023 pdf 1052/23
Záměr města KH změnit Nájemní smlouvu č. NS - 22/OSM/LEH/2019 
27.10.2023 14.11.2023 pdf 1037/23
Záměr města KH prodat pozemky p.č. 4154/83 a p.č. 4940 v k.ú. Kutná Hora
25.10.2023 13.11.2023 pdf 1023/23
Záměr města KH pronajmout část pozemku p.č. 787/29 v k.ú. Sedlec 
24.10.2023 10.11.2023 pdf 1020/23
Záměr města KH směnit část pozemku p.č. 3891/3 a část pozemku p.č. 4353 v majetku města KH 
19.10.2023 08.11.2023 pdf 1005/23
Záměr města KH změnit stávající nájemní smlouvu za přenechání jiných prostor
19.10.2023 08.11.2023 pdf 1004/23
Záměr města KH pronajmout prostory sloužící k podnikání v budově č.p. 477, Cihlářská ul.
18.10.2023 07.11.2023 pdf 997/23
Záměr města KH pronajmout část pozemku p.č. 3729/3 v KH
10.10.2023 26.10.2023 pdf 969/23
Záměr města KH vypůjčit dle žádosti pozemky p.č. 4115/1, 4115/3 a 4122/68 v KH
05.10.2023 24.10.2023 pdf 960/23
Záměr města KH smluvně zřídit právo stavby ve prospěch spol. Městské lesy a rybníky KH, spol. s.r.o.
05.10.2023 24.10.2023 pdf 959/23
Záměr města KH prodat pozemek p.č. 4327/4 v KH
05.10.2023 24.10.2023 pdf 958/23
Záměr města KH smluvně zřídit právo stavby ve prospěch spolku Sparta KH z.s.
05.10.2023 26.10.2023 pdf 957/23
Záměr města KH prodat část pozemku p.č. 140/1 v k.ú. Neškaredice 
05.10.2023 23.10.2023 pdf 955/23
Oznámení záměru bezúplatně převést pozemky v KH
04.10.2023 02.11.2023 pdf 951/23
Záměr pronajmout části pozemků p.č. 612/8, 612/16 a 612/22 v k.ú. Kutná Hora
04.10.2023 24.10.2023 pdf 950/23
Záměr změnit nájemní smlouvu na část pozemku p.č. 1522/1 v k.ú. Kutná Hora
24.08.2023 12.09.2023 pdf 819/23
Záměr města Kutné Hory směnit pozemek p.č. 4113/2 za část pozemku p.č. 4112 za část pozemku p.č. 4113/1 v k.ú. Kutná Hora
24.08.2023 13.09.2023 pdf 815/23
Záměr města Kutné Hory pronajmout část prostoru v budově č.p. 918 ul. Růžová (prostor č. 3) KH 
24.08.2023 13.09.2023 pdf 814/23
Záměr města Kutné Hory pronajmout část prostoru v budově č.p. 918 ul. Růžová (prostor č. 2) KH 
24.08.2023 13.09.2023 pdf 813/23
Záměr města Kutné Hory pronajmout část prostoru v budově č.p. 917 ul. Růžová, KH
1 3 4 5 6 10 20      ››
Home » Městský úřad » Úřední deska » Záměry » Záměry - archiv

Nahoru