Telefonní seznam Městského úřadu v Kutné Hoře

ústředna: 327 710 111

Vlašský dvůr, Havlíčkovo náměstí 552

Vedení města

Funkce Celé jméno Telefon Mobil
Starosta Seifert Lukáš , Mgr. 327710100 728411808
Místostarosta Viktora Josef , Ing. 327710101 602647152
Místostarostka Špalková Kateřina 327710195 602647150
Tajemník Suchánek Martin , Ing. 327710102 602355162

Tisková mluvčí

Funkce Celé jméno Telefon Mobil
Tisková mluvčí Adamová Jana 732678333 732678333

Oddělení zastupitelských orgánů

Funkce Celé jméno Telefon Mobil
asistentka tajemníka, zastupitelstvo města Nováková Eva , Ing. 327710125
asistentka starosty, rada města Sovová Stanislava DiS. 327710105 702263785
vedoucí oddělení, asistentka místostarostů Tivodarová Pavla 327710104 727902523

Oddělení personální a krizového řízení

Funkce Celé jméno Telefon Mobil
vedoucí oddělení - personalistka Hotovcová Lenka , Mgr. 327710107 722969172
mzdová účetní Svobodová Liliana 327710108
krizové řízení Vonšovská Radka , Bc. 327710254 727878447

Odbor ekonomický

Funkce Celé jméno Telefon Mobil
vedoucí odboru Bulánková Monika , Ing. 327710140 602719993
Rozpočet města Dařílková Lenka , Ing. DiS. 327710147
výdaje města Heroutová Lenka 327710139
Fond rozvoje bydlení, fondy města Kalašová Dagmar 327710136
vedoucí oddělení účetnictví a rozpočtu, zástupce vedoucí odboru Kotenová Lenka , Ing. 327710137
poplatek za odpady Králová Markéta , Bc. 327710149
vymáhání pokut, povolování loterií Kratinová Dana 327710142
vedoucí oddělení místních poplatků Malichová Alena , Bc. 327710145
příjmy města, výdajová pokladna Novotná Lucie 327710141
fakturace, platební styk města Pudilová Radka 327710144
účtování majetku města, inventarizace Syrová Marcela 327710143
poplatek za odpady Velová Jana 327710148
poplatek z pobytu, poplatek ze psů Venclová Dagmar 327710146
Pokladna Radnická 178 Volná Lenka 327710322

Odbor správy majetku

Funkce Celé jméno Telefon Mobil
veřejné osvětlení, vyjádření k existenci sítí Draslar Josef 327710191 602355160
pronájmy nebytových prostorů sloužících podnikání Filipová Eva 327710176
vedoucí oddělení správy nemovitostí a zástupce vedoucí odboru Gregorová Jitka , Bc. 327710172 724129572
vedoucí majetkového oddělení Heřmanová Lenka , Ing. 327710180 727902522
referent odpadového hospodářství, zástupce vedoucího oddělení Hladíková Kateřina , Ing. 327710187 702132023
pronájmy bytů Hynková Věra 327710173
Správa zeleně Jirout Jiří 327710184 727903434
převody majetku Kapišáková Věra 327710179 702242927
vyjadřování ke stavebním záměrům, správa komunikací Kuchařová Kateřina DiS 327710182 724171431
nájem pozemků, pohledávky, pokladna Levá Alena 327710174 702242967
daně z nemovitých věcí, inventarizace nemovitého majetku Libichová Martina 327710193
převody majetku Marhanova Božena 327710181
vedoucí odboru Maternová Blanka , Ing. 327710175 602647149
rozpočet a financování, inventarizace majetku, evidence smluv za hrobová místa Nepejchalová Ivana 327710197
revize, objednávky Pazderová Markéta , Ing. 327710188 702242900
veřejné zakázky, technická správa majetku Procházka Pavel 327710189 606616309
veřejné zakázky, technická správa majetku Přenosil Jiří 327710194 723876846
rozpočet, financování, inventarizace, pojištění majetku Tvrdíková Eva , Ing. 327710171
referent správy komunikací, zónové čištění Vepřek Dobroslav 327710186 724898158

Oddělení památkové péče

Funkce Celé jméno Telefon Mobil
Organizační činnost na úseku oprav památek ve městě Kutná Hora. Příspěvky na obnovu památek ve městě Kutná Hora. samospráva Janatová Věra 327710207 720067567
Organizační činnost na úseku oprav památek ve městě Kutná Hora. Příspěvky na obnovu památek ve městě Kutná Hora. Samospráva. Jelínková Jana , Bc. 327710206 724755780
Pracovník orgánu státní památkové péče v území obce s rozšířenou působností. Státní správa. Kolečková Veselá Jana , Mgr. 327710212 722985090
Pracovník orgánu státní památkové péče v území obce s rozšířenou působností. Státní správa. Mottlová Naděžda 327710211 702242957
vedoucí Odděleni památkové péče Žáčková Věra , Ing. 327710210 724167835

Oddělení reg.rozvoje a územního plánování

Funkce Celé jméno Telefon Mobil
Územně plánovací činnost – obce ORP Kutná Hora Horynová Yveta DiS. 327710234
vedoucí Oddělení regionálního rozvoje a územního plánování Klimentová Věra , Mgr. 327710214 724756604
Zásady pro spolupráci s investory, Zásady na podporu bydlení, příspěvky na kanalizační přípojky Petrusová Iva DiS 327710217
Územně plánovací činnost, GIS, DTM Vomočil Jiří , Ing. 327710216

Odbor investic

Funkce Celé jméno Telefon Mobil
vedoucí odboru Králik Jozef , Ing. 327710235 721564996
investiční záměry Kremla Martin , Ing. arch. 327710232
ekonom odboru Novák Antonín 327710236
realizace investic Špačková Michaela 327710233 724096865
realizace investic Trávníček Jan 327710237 724096927

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Funkce Celé jméno Telefon Mobil
sociálně právní ochrana dětí Altmannová Lucie , Bc. 327710292 727900550
sociálně právní ochrana dětí Cempírková Jaroslava , Mgr. DiS. 327710281 724985365
vedoucí oddělení sociálních služeb, péče o seniory a zdravotně postižené občany Černá Renata , Mgr. 327710298 722972199
sociálně právní ochrana dětí Haškovcová Martina , Bc. 327710278 606660353
sociálně právní ochrana dětí Hronová Ivana 327710279 724985363
pěstounská péče – dohody Janálová Štěpánka , Mgr. 327710257 702272817
veřejný opatrovník Kejvalová Blanka , Mgr. 327710296 724196908
komunitní plán Krutilová Barbora , Bc. 327710291 724960681
administrativní pracovnice Malinová Hana , Bc. 327710294
veřejný opatrovník Michalová Lenka , Mgr. 327710277 724757387
kurátorka pro děti a mládež Netolická Alena , Bc. 327710284 724985364
sociálně právní ochrana dětí Olašák Jakub , Mgr. 327710293 702272817
sociálně právní ochrana dětí Pavlíková Marie , Mgr. 327710289 724985367
vedoucí oddělení sociální prevence, kurátor pro dospělé Procházka Michal , Bc. 327710290 722971874
vedoucí odboru Šlesingr Marián , Mgr. Bc. DiS. 327710285 724985362
kurátorka pro děti a mládež Šmejdová Veronika , Mgr. 327710276 724112529
sociální pracovník Špičáková Veronika , Bc. DiS. 327710268 724101320
veřejný opatrovník Urbanová Lenka , Mgr. 327710269 724102420
náhradní rodinná péče Velímská Eva 327710283 724985366
sociálně právní ochrana dětí Viktorová Monika DiS. 327710251 725812718
vedoucí oddělení sociálně právní ochrany dětí Zittová Šárka , Mgr. Bc. 327710286 724306065

Oddělení interního auditu

Funkce Celé jméno Telefon Mobil
interní auditor Dynda Leoš , Ing. 327710224
interní auditor Štemberová Miroslava , Ing. 327710226
Vedoucí oddělení Vágnerová Kateřina , Ing. 327710225 601141239

Městská policie, Havlíčkovo náměstí 87

Funkce Celé jméno Telefon Mobil
zástupce ředitele městské policie Doubrava Boris , Bc. 327710132
ředitel městské policie Mareček Václav , Ing. 327710131
Městská policie, Havlíčkovo náměstí 87 Městská policie 327710130
Městská policie, Havlíčkovo náměstí 87 Městská policie 327513464
  tísňové volání 156

Odbor dopravy a silničního hospodářství

Funkce Celé jméno Telefon Mobil
vedoucí odboru Gygalová Kateřina , Bc. 327710308 702242955
vedoucí oddělení silničního hospodářství Ladrová Dana , Ing. 327710302 702242908
odd. sil. hospodářství – místní komunikace Dlouhá Markéta 327710304
zkušební komisař Koleček Libor , Ing. 327710316
zkušební komisař Pěgřímek Milan 327710316
vedoucí oddělení přestupků v dopravě Vebr Antonín , Mgr. 327710282
odd. přestupků v dopravě – radar Tasch Zdeněk , Mgr. 327710312
odd. přestupků v dopravě – radar Krausová Lenka 327710312
odd. přestupků v dop.– radar– spr. řízení Dobrovolná Simona , Mgr. 327710320
odd. přestupků v dop.– radar– spr..řízení Havránková Lenka , Bc. 327710382
odd. přestupků v dop.– radar– spr..řízení Hubrtová Jana , Bc. 327710382
odd. přestupků v dopravě - správní řízení Janeček Václav , Mgr. 327710319
odd. přestupků v dopravě - správní řízení Šťastný Martin , Mgr. Bc. 327710307
odd. přestupků v dopravě - správní řízení Paďour Miloslav , Bc. 327710324
odd. přestupků v dopravě - správní řízení Tasch Zdeněk , Mgr. 327710320
odd. přestupků v dopravě - správní řízení Vavřinová Lucie , Bc. 327710306
administrativa Vácová Jana Haufová 327710320
vedoucí oddělení evidence řidičů a vozidel Macháčková Monika , Bc. 327710311 722950584
evidence vozidel Chlumská Andrea 327710314
evidence vozidel Klementová Iveta , Bc. 327710371
evidence vozidel Kozlíková Jaroslava 327710317
evidence řidičů Kubečková Alena 327710315
evidence vozidel, evidence řidičů Listíková Zdeňka 327710313
evidence řidičů Plesníková Ivana 327710318
evidence vozidel - technik Tuček Josef , Mgr. 327710374
evidence vozidel - technik Bašus David , Bc. 327710373

Odbor životního prostředí

Funkce Celé jméno Telefon Mobil
Vedoucí oddělení odpadů a ochrany vod Brandejský Karel , Bc. 327710263 724191852
zemědělský půdní fond Jelínková Petra , Ing. 327710259
vedoucí odboru Kosová Kristýna , Mgr. 327710271 724191457
ochrana přírody a krajiny Krepsová Kristýna , Ing. 327710270
vodoprávní úřad Pospíšilová Martina , Ing. 327710261
ochrana ovzduší, JES Truhlářová Lada , Ing. 327710264
vedoucí oddělení ochrany přírody Tvrdíková Zdena , Bc. 327710272
lesy, myslivost, rybářství Vaňhal Vladimír , Bc. 327710273
lesy Vízner Jindřich 327710274
ochrana přírody a krajiny Závorka Milan , Ing. 327710275
vodoprávní úřad Závorková Tereza , Ing. 327710265

Odbor správní

Funkce Celé jméno Telefon Mobil
cestovní doklady Aubrechtová Věra 327710346
evidence obyvatel, volby Čiháková Eva 327710338
vedoucí odboru Haroková Eva , Bc. 327710340 721231937
občanské průkazy Janglová Jolana 327710323
občanské průkazy Jiříková Veronika 327710331
matrika Machová Romana 327710333 725977751
cestovní doklady Motýlová Jana 327710348
přestupky Olašáková Renata 327710343
matrika Pospíšilová Ivana 327710335
ověřování, Czech Point - Radnická Smáková Edita 327710372
evidence obyvatel, volby Šibravová Lenka 327710341
matrika Švarcová Petra , Bc. 327710359
vedoucí oddělení, přestupky, zástupce vedoucí odboru Vančurová Kateřina , Mgr. 327710345 720823238
občanské průkazy Vobořilová Ivana 327710331
přestupky Zoubková Kateřina 327710337

Odbor stavební úřad

Funkce Celé jméno Telefon Mobil
stavební řízení Čecháková Lenka 327710164 727403271
stavební řízení Jahodář Martin 327710166 724103314
vedoucí odboru Jukl Rostislav , Ing. arch. 327710165 724191452
stavební řízení Křížová Kateřina DiS. 327710303
stavební řízení, zástupce vedoucího Kůrka Josef 327710163 724103122
stavební řízení Nedvědová Jaroslava 327710161
stavební řízení Nikoljuk Iryna , Bc. 327710262
spisová služba, archiv, poplatky Plavcová Petra 327710167
stavební řízení Vančurová Kristýna , Ing. 327710267
stavební řízení Žalská Pavlína , Ing. 327710266

Odbor obecní živnostenský úřad

Funkce Celé jméno Telefon Mobil
registrace Drobková Ivana , Ing. 327710249
registrace Jedličková Romana 327710248
vedoucí odboru Kotlář Radim , Ing. 327710245 724191444
vedoucí oddělení registrace Macháčková Gabriela , Bc. 327710244
vedoucí oddělení kontrolně správního Poláčková Markéta , Bc. 327710242
registrace Ulrich Petr , Bc. 327710246
kontrola Vaňhal Doubková Jana , Bc. 327710250
kontrola Vaňkátová Jitka 327710241

Odbor cestovního ruchu, školství a kultury

Funkce Celé jméno Telefon Mobil
informační pracovníci IC Sankturinovský dům Betuštiak Martin 327512378 327515556 731801004
informační pracovníci IC Sankturinovský dům Böhmová Jarmila 327512378 327515556 731801004
Organizační činnosti v oblasti kultury ve městě Kutná Hora. Samospráva. Brandejská Jaroslava , Bc. 327710151 724191459
asistent na odd. cestovního ruchu Dytrychová Lenka DiS. 734542171 734542171
vedoucí oddělení školství a kultury Francová Lucie , Bc. 327710203 721231831
Naplňování funkce zřizovatele školských zařízení Města Kutné Hory. Státní správa/samospráva. Krulišová Leona , Bc 327710153
Organizační činnosti v oblasti kultury ve městě Kutná Hora. Samospráva. Ladra Pavel , Mgr. 327710155
vedoucí informačních center Matoušková Ivana DiS. 327516710 605219659
Dozor nad provozem Spolkového domu a kostela sv. Jana Nepomuckého Müllerová Martina 327314958 linka 126 720822758
vedoucí odboru Ostřanská, Dagmar Bc 720805000
redaktor Kutnohorských listů Pravdová Monika , Bc. 327710112 725434516
Dozor nad provozem Spolkového domu a kostela sv. Jana Nepomuckého Snížková Hana 327314958 linka 126 720822758
informační pracovníci IC Hlavní nádraží ČD Sůvová Jitka 605802874 605802874
vedoucí oddělení cestovního ruchu a vnějších vztahů Šimonová Kristýna , Bc. 722984977 722984977
Naplňování funkce zřizovatele školských zařízení Města Kutné Hory. Státní správa/samospráva. Šlejtrová Lucie , Bc. 327710152
informační pracovníci IC Hlavní nádraží ČD Vaňková Markéta 605802874 605802874
informační pracovníci IC Sankturinovský dům Veverková Romana 327512378 327515556 731801004

Odbor projektového řízení a sportu

Funkce Celé jméno Telefon Mobil
vedoucí odboru projektového řízení a sportu Ovčačík Pavel , Ing. 327710156 725810836
  . Oddělení projektového řízení
referent veřejných zakázek Daňková Pavlína , Ing. 327710218 702242954
referent – dotační specialista Šnaiderová Michaela , Ing. 720953635
referent oddělení projektového řízení Vybíhal Lukáš , Bc. 327710227 724111461
  . Oddělení sportu
referent oddělení sportu Holubová Markéta 327710178 721327611
správa sportovišť, Spolkového a Dačického domu Morawski Ota , Ing. 327710198 606089529
referent oddělení sportu Kadečková Michaela , Mgr. 327710183 720819841
  .. Sportovní hala Klimeška
Manažer haly Klimeška Vavák Michal , Ing. 702152253 702152253
Správce haly Klimeška Kamenář Petr
správce haly Klimeška Puchýř Radim 721975324 721975324
správce haly Klimeška Patlevič Tadeáš 722501332
  .. Areál SKP Olympia
správce SKP Olympia Hladík Milan 727927811 727927811
  .. Sokolovna Malín
správce sokolovny v Malíně Zvolánek Miroslav 607021340 607021340
úklidové práce v sokolovně v Malíně Heinischová Ivana
  .. Sportovní hala BIOS
Technický pracovník Vobořil Petr 720 823 094
Technický pracovník Kutil Karel 720 823 094

Oddělení vnitřní správy

Funkce Celé jméno Telefon Mobil
podatelna Bartůňková Iva 327710123
podatelna Horáková Alena DiS. 327710122
domovník Radnická 178, Spolkový dům Mastík Jindřich 721231889 721231889
pracovník spisové služby, archiv Moudrá Jana 327710213
fakturace, zásobování Plavec Jiří 327710119
domovník Vlašský dvůr Šindelář Jiří 606613282 606613282
Vedoucí oddělení vnitřní správy Zavřelová Helena , Bc. 327710120

Oddělení informatiky

Funkce Celé jméno Telefon Mobil
správce aplikací Blaha František , Mgr. 327710117 727955921
vedoucí oddělení informatiky Čermák Ladislav , Ing. 327710115 724266365
správce aplikací Žídek Jan , Bc. 327710299 727955922

Průvodcovská služba, Vlašský dvůr

Funkce Celé jméno Telefon Mobil
ředitelka průvodcovské služby Kapounková Andrea , Ing. 736485408
průvodci Vlašský dvůr průvodci Vlašský dvůr 327710192 327512873

Galerie Felixe Jeneweina

Funkce Celé jméno Telefon Mobil
Ředitel galerie, Sankturinovský dům Rezler Aleš , Mgr. 327512347 724703008
Home » Městský úřad » Kontakty » Telefonní seznam Městského úřadu v Kutné Hoře

Nahoru