Telefonní seznam Městského úřadu v Kutné Hoře

ústředna: 327 710 111

Vlašský dvůr, Havlíčkovo náměstí 552

Vedení města

Funkce Celé jméno Telefon
Starosta Viktora Josef , Ing. 327710100
Místostarosta Šnajdr Vít , Mgr., Bc. 327710101
Místostarostka Doušová Silvia , Mgr., Bc. 327710195
Tajemník Suchánek Martin , Ing. 327710102

Kancelář tajemníka

Funkce Celé jméno Telefon
správce aplikací Blaha František , Mgr. 327710117
vedoucí oddělení informatiky Čermák Ladislav , Ing. 327710115
podatelna Krausová Lenka 327710123
domovník Radnická 178, Spolkový dům Mastík Jindřich 721231889
fakturace, zásobování Plavec Jiří 327710119
ověřování, Czech Point - Radnická Smáková Edita 327710372
pracovník spisové služby, archiv Šancová Pavlína 327710124
domovník Vlašský dvůr Šindelář Jiří 606613282
podatelna Vácová Jana Haufová 327710122
sociální pohřby, ztráty a nálezy Zachariášová Radka 327710120
správce aplikací Žídek Jan , Bc. 327710299

Oddělení zastupitelských orgánů

Funkce Celé jméno Telefon
referent zastupitelských orgánů Nezbedová Zdeňka , Ing. 327710125
Asistentka starosty, referent zastupitelských orgánů Sovová Stanislava DiS. 327710105
vedoucí oddělení - rada, zastupitelstvo Tivodarová Pavla 327710104

Oddělení personální a krizového řízení

Funkce Celé jméno Telefon
krizové řízení Bodišová Andrea , Ing. 327710254
vedoucí oddělení - personalistka Hotovcová Lenka , Mgr. 327710107
mzdová účetní Svobodová Liliana 327710108

Odbor ekonomický

Funkce Celé jméno Telefon
vedoucí odboru Bulánková Monika , Ing. 327710140
Rozpočet města Dařílková Lenka , Ing. DiS. 327710147
výdaje města Heroutová Lenka 327710139
vedoucí oddělení účetnictví a rozpočtu, zástupce ved. odboru Kotenová Lenka , Ing. 327710137
poplatek za odpady Králová Markéta , Bc. 327710149
vymáhání pokut, povolování loterií Kratinová Dana 327710142
vedoucí oddělení místních poplatků Malichová Alena , Bc. 327710145
příjmy města, výdajová pokladna Novotná Lucie 327710141
Pokladna Radnická 178 Pavlíková Anna 327710322
fakturace, platební styk města Pudilová Radka 327710144
účtování majetku města, inventarizace Syrová Marcela 327710143
poplatek za odpady Velová Jana 327710148
poplatek z pobytu, poplatek ze psů Venclová Dagmar 327710146
Fond rozvoje bydlení, fondy města Veselá Lucie , Ing. 327710136

Odbor správy majetku

Funkce Celé jméno Telefon
referent - hala Klimeška Dortová Pavla 721 327 611
správa majetku, zástupce ved. odboru Gregorová Jitka , Bc. 327710172
úklidové práce v sokolovně v Malíně Heinischová Ivana
vedoucí majetkového oddělení Heřmanová Lenka , Ing. 327710180
správce SKP Olympia Hladík Milan 727 927 811
hospodaření s majetkem obce, zřizování věcných břemen Hobl Tomáš 327710178
pronájmy bytů Hynková Věra 327710173
převody majetku Kapišáková Věra 327710179
pronájmy nebytových prostorů sloužících podnikání Lencová Hana 327710176
nájem pozemků, pohledávky, pokladna Levá Alena 327710174
daně z nemovitých věcí, inventarizace nemovitého majetku Libichová Martina 327710193
vedoucí odboru Maternová Blanka , Ing. 327710175
správa sportovišť, Spolkového a Dačického domu Morawski Ota , Ing. 327710198
převody majetku Patáková Petra 327710181
pokladna, platební poukazy Pekařová Miroslava 327710177
veřejné zakázky, technická správa majetku Procházka Pavel 327710189
veřejné zakázky, technická správa majetku Přenosil Jiří 327710194
správce haly Klimeška Puchýř Radim 721 975 324
revize, objednávky Řeřábková Jana 327710188
rozpočet, financování, inventarizace, pojištění majetku Tvrdíková Eva , Ing. 327710171
Manažer haly Klimeška Vavák Michal , Ing. 702 152 253
Správce haly Klimeška Vrubel Zdeněk 702 152 241
správce sokolovny v Malíně Zvolánek Miroslav 607 021 340

Odbor památkové péče, školství a kultury

Funkce Celé jméno Telefon
Organizační činnosti v oblasti kultury ve městě Kutná Hora. Samospráva. Brandejská Jaroslava , Bc. 327710151
Organizační činnost na úseku oprav památek ve městě Kutná Hora. Příspěvky na obnovu památek ve městě Kutná Hora. samospráva Janatová Věra 327710207
Organizační činnost na úseku oprav památek ve městě Kutná Hora. Příspěvky na obnovu památek ve městě Kutná Hora. Samospráva. Jelínková Jana , Bc. 327710206
Dozor nad provozem Spolkového domu a kostela sv. Jana Nepomuckého Kocourková Barbora 327314958 linka 126
Naplňování funkce zřizovatele školských zařízení Města Kutné Hory. Státní správa/samospráva. Krulišová Leona , Bc. 327710153
Organizační činnosti v oblasti kultury ve městě Kutná Hora. Samospráva. Ladra Pavel , Mgr. 327710155
Pracovník orgánu státní památkové péče v území obce s rozšířenou působností. Státní správa. Mottlová Naděžda 327710211
Dozor nad provozem Spolkového domu a kostela sv. Jana Nepomuckého Müllerová Martina 327314958 linka 126
Naplňování funkce zřizovatele školských zařízení Města Kutné Hory. Státní správa/samospráva. Nechojdomová Milada 327710152
redaktor Kutnohorských listů Pravdová Monika 327 710 112
vedoucí odboru Seifert Ondřej , Mgr. 327710210
zástupce vedoucího odboru Žáčková Věra , Ing. 327710212

Odbor reg.rozvoje a územního plánování

Funkce Celé jméno Telefon
Veřejné zakázky Daňková Pavlína , Ing. 327710218
Územně plánovací dokumentace Města Kutná Hora Holub Vít , Mgr. 327710217
Fond rozvoje bydlení, příspěvky na kanalizační přípojky, územně analytické podklady Horynová Yveta DiS. 327710234
Územně plánovací dokumentace obcí ORP Kutná Hora, zástupce vedoucího odboru Klimentová Věra , Mgr. 327710219
Územně plánovací dokumentace obcí ORP Kutná Hora, GIS odboru Vomočil Jiří , Ing. 327710216

Odbor investic

Funkce Celé jméno Telefon
dotace Civišová Dagmar , RNDr. 327710231
odpadové hospodářství Hladíková Kateřina 327710187
vedoucí odboru Janál Jiří , Ing. 327710235
investiční záměry Kremla Martin , Ing. arch. 327710232
vyjadřování ke stavebním záměrům, veřejné osvětlení Marhanová Božena 327710191
rozpočet a financování, inventarizace Nepejchalová Ivana 327710197
ekonom odboru Novák Antonín 327710236
komunikace, blokové čištění, zeleň Pospíšilová Jana 327710182
referent veřejné zeleně Šesták Milan , Bc. DiS. 327710184
realizace investic Šnaiderová Michaela , Ing. 327710228
realizace investic Špačková Michala 327710233
vedoucí technického oddělení Štolbová Lucie , Ing. 327710185
realizace investic Trávníček Jan 327710237
komunikace, blokové čištění Vepřek Dobroslav 327710186

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Funkce Celé jméno Telefon
sociálně právní ochrana dětí Altmannová Lucie , Bc. 327710292
sociálně právní ochrana dětí Cásková Martina DiS. 327710293
sociálně právní ochrana dětí Haškovcová Martina , Bc. 327710278
sociálně právní ochrana dětí Hronová Ivana 327710279
vedoucí oddělení sociálních služeb,péče o seniory a zdravotně postižené občany Kulhánková Renáta , Mgr. 327710298
administrativní pracovník Malinová Hana , Bc. 327710294
veřejný opatrovník Michalová Lenka , Mgr. 327710277
sociálně právní ochrana dětí Mužíková Petra , Bc. DiS. 327710240
kurátorka pro děti a mládež Netolická Alena , Bc. 327710284
komunitní plán Nováková Barbora , Bc. 327710291
vedoucí oddělení sociální prevence, kurátor pro dospělé Procházka Michal , Bc. 327710290
péče o seniory a zdravotně postižené občany Šímová Martina , Bc. 327710268
vedoucí odboru Šlesingr Marián , Mgr. Bc. DiS. 327710285
kurátorka pro děti a mládež Šmejdová Veronika , Mgr. 327710276
sociálně právní ochrana dětí Šturcová Lucie DiS. 327710281
sociálně právní ochrana dětí Turnovská Eva 327710297
veřejný opatrovník Urbanová Lenka , Mgr. 327710269
náhradní rodinná péče Velímská Eva 327710283
pěstounská péče – dohody Vernerová Romana , Bc. DiS. 327710257
sociálně právní ochrana dětí Viktorová Monika DiS. 327710251
sociálně právní ochrana dětí Zíková Marie , Mgr. 327710289
vedoucí oddělení sociálně právní ochrany dětí Zittová Šárka , Mgr. 327710286

Oddělení interního auditu

Funkce Celé jméno Telefon
interní auditor Loudová Lucie , Bc. 327710227
vedoucí oddělení Tvrdík František , Ing. 327710226
právník Zahradníčková Iva , Mgr. 327710190

Městská policie, Havlíčkovo náměstí 87

Funkce Celé jméno Telefon
zástupce ředitele městské policie Doubrava Boris , Bc. 327710132
ředitel městské policie Mareček Václav , Ing. 327710131
Městská policie, Havlíčkovo náměstí 87 Městská policie 327710130
Městská policie, Havlíčkovo náměstí 87 Městská policie 327513464
  tísňové volání 156

Odbor dopravy a silničního hospodářství

Funkce Celé jméno Telefon
vedoucí odboru Gygalová Kateřina , Bc. 327710308
vedoucí oddělení - silnice + speciální stavební úřád Ladrová Dana , Ing. 327710302
silniční hospodářství – místní komunikace Dlouhá Markéta 327710304
silniční hospodářství – silnice + místní komunikace Křížová Kateřina DiS. 327710303
Správní řízení - přestupky v dopravě Daněčková Iveta 327710312
Správní řízení - přestupky v dopravě Čálková Alena 327710312
Správní řízení - přestupky v dopravě Müller Zdenek , JUDr. 327710307
Správní řízení - přestupky v dopravě Vebr Antonín , Mgr. 327710282
Správní řízení - přestupky v dopravě Vavřinová Lucie , Bc. 327710306
Správní řízení - přestupky v dopravě Vinzens Jolana , Bc. 327710306
Správní řízení - přestupky v dopravě, bodový systém řidičů Janeček Václav , Mgr. 327710319
Správní řízení - přestupky v dopravě Janečková Markéta DiS. 327710382
Správní řízení - přestupky v dopravě Paďour Miloslav , Bc. 327710282
registr řidičů Kubečková Alena 327710315
registr řidičů Listíková Zdeňka 327710313
registr vozidel Doležalová Světla 327710311
registr vozidel Klementová Iveta 327710371
registr vozidel Hubková Iva 327710314
registr vozidel Kozlíková Jaroslava 327710317
bodový systém řidičů Plesníková Iva 327710318
technik Tuček Josef , Mgr. 327710374
technik Kuchař Milan 327710373
zkušební komisař Pěgřímek Milan 327710316
zkušební komisař Koleček Libor , Ing. 327710316

Odbor životního prostředí

Funkce Celé jméno Telefon
odpady Brandejský Karel , Bc. 327710263
vedoucí oddělení ochrany přírody a krajiny Jiránková Adéla , Ing. 327710275
vedoucí odboru Kocián Vladimír , Ing. 327710270
ochrana přírody a krajiny Kosová Kristýna , Mgr. 327710271
referent oddělení ochrany přírody a krajiny, zemědělský půdní fond Krepsová Kristýna , Ing. 327710259
zástupce vedoucího odboru, vedoucí vodoprávního úřadu Kruliš Ondřej , Ing. 327710262
vodoprávní úřad Mensa Libor , Bc. 327710261
vodoprávní úřad Pospíšilová Martina , Ing. 327710265
ochrana ovzduší, stanoviska k projektovým dokumentacím Truhlářová Lada , Ing. 327710264
zemědělský půdní fond, myslivost, rybářství, státní rostlinolékařská správa Tvrdíková Zdena , Bc. 327710272
vodoprávní úřad Vančurová Kristýna , Ing. 327710267
lesy, myslivost Vaňhal Vladimír , Bc. 327710273
lesy Vízner Jindřich 327710274
vodoprávní úřad Žalská Pavlína , Ing. 327710266

Odbor správní

Funkce Celé jméno Telefon
cestovní doklady Aubrechtová Věra 327710346
evidence obyvatel, volby Čiháková Eva 327710338
matrika Francová Hana 327710333
vedoucí odboru Haroková Eva , Bc. 327710340
občanské průkazy Janglová Jolana 327710323
cestovní doklady Jiříková Veronika 327710348
občanské průkazy Motýlová Jana 327710331
přestupky Olašáková Renata 327710343
matrika, zástupce ved. odboru Pospíšilová Ivana 327710335
vedoucí oddělení, přestupky Režná Stanislava 327710345
evidence obyvatel, volby Šibravová Lenka 327710341
matrika Šindelářová Lenka 327710359
občanské průkazy Vobořilová Ivana 327710331
přestupky Zoubková Kateřina 327710337

Stavební úřad

Funkce Celé jméno Telefon
stavební řízení Čecháková Lenka 327710164
stavební řízení Jahodář Martin 327710166
vedoucí odboru Jukl Rostislav , Ing. arch. 327710165
stavební řízení, zástupce vedoucího Kůrka Josef 327710163
stavební řízení Nedvědová Jaroslava 327710161
spisová služba, archiv, poplatky Plavcová Petra 327710167

Obecní živnostenský úřad

Funkce Celé jméno Telefon
kontrola Doubková Jana , Bc. 327710250
kontrola Drobková Ivana , Ing. 327710243
registrace Jedličková Romana 327710248
vedoucí odboru Kotlář Radim , Ing. 327710245
vedoucí oddělení registrace Macháčková Gabriela , Bc. 327710244
registrace Mikšovská Soňa 327710249
vedoucí oddělení kontrolně správního Poláčková Markéta , Bc. 327710242
registrace Ulrich Petr , Bc. 327710246
kontrola Vaňkátová Jitka 327710241

Oddělení cestovního ruchu a marketingu

Funkce Celé jméno Telefon
informační pracovníci IC Sankturinovský dům Betuštiak Martin 327512378 327515556
informační pracovníci IC Sankturinovský dům Böhmová Jarmila 327512378 327515556
vedoucí informačních center Bucifal Martina DiS. 327516710
asistent Dytrychová Lenka DiS. 734542171
informační pracovníci IC Hlavní nádraží ČD Hrončeková Věra 605802874
vedoucí oddělení Pravdová Monika , Ing. 603859538
informační pracovníci IC Hlavní nádraží ČD Sůvová Jitka 605802874
informační pracovníci IC Sankturinovský dům Veverková Romana 327512378 327515556

Průvodcovská služba, Vlašský dvůr

Funkce Celé jméno Telefon
ředitelka průvodcovské služby Kapounková Andrea , Ing. 736485408
průvodci Vlašský dvůr průvodci Vlašský dvůr 327710192 327512873

Galerie F.Jeneweina, Vlašský dvůr

Funkce Celé jméno Telefon
Ředitel galerie, Sankturinovský dům Rezler Aleš , Mgr. 327512347
Home » Městský úřad » Kontakty » Telefonní seznam Městského úřadu v Kutné Hoře

Nahoru