Telefonní seznam Městského úřadu v Kutné Hoře

ústředna: 327 710 111

Vlašský dvůr, Havlíčkovo náměstí 552

Vedení města

Funkce Celé jméno Telefon Mobil
Starosta Viktora Josef , Ing. 327710100 602647152
Místostarosta Šnajdr Vít , Mgr., Bc. 327710101 602361346
Místostarostka Doušová Silvia , Mgr., Bc. 327710195 602647150
Tajemník Suchánek Martin , Ing. 327710102 602355162

Oddělení zastupitelských orgánů

Funkce Celé jméno Telefon Mobil
asistentka tajemníka, úřední deska, zastupitelstvo města Nezbedová Zdeňka , Ing. 327710125
asistentka starosty, rada města Sovová Stanislava DiS. 327710105 702263785
vedoucí oddělení, asistentka místostarostů Tivodarová Pavla 327710104 727902523

Oddělení personální a krizového řízení

Funkce Celé jméno Telefon Mobil
vedoucí oddělení - personalistka Hotovcová Lenka , Mgr. 327710107 722969172
krizové řízení Muchová Andrea , Ing. 327710254 727878447
mzdová účetní Svobodová Liliana 327710108

Odbor ekonomický

Funkce Celé jméno Telefon Mobil
vedoucí odboru Bulánková Monika , Ing. 327710140 602719993
Rozpočet města Dařílková Lenka , Ing. DiS. 327710147
Fond rozvoje bydlení, fondy města Douda Lucie , Ing. 327710136
výdaje města Heroutová Lenka 327710139
vedoucí oddělení účetnictví a rozpočtu, zástupce ved. odboru Kotenová Lenka , Ing. 327710137
poplatek za odpady Králová Markéta , Bc. 327710149
vymáhání pokut, povolování loterií Kratinová Dana 327710142
vedoucí oddělení místních poplatků Malichová Alena , Bc. 327710145
příjmy města, výdajová pokladna Novotná Lucie 327710141
Pokladna Radnická 178 Pavlíková Anna 327710322
fakturace, platební styk města Pudilová Radka 327710144
účtování majetku města, inventarizace Syrová Marcela 327710143
poplatek za odpady Velová Jana 327710148
poplatek z pobytu, poplatek ze psů Venclová Dagmar 327710146

Odbor správy majetku

Funkce Celé jméno Telefon Mobil
referent - hala Klimeška Dortová Pavla 721327611 721327611
správa majetku, zástupce ved. odboru Gregorová Jitka , Bc. 327710172 724129572
úklidové práce v sokolovně v Malíně Heinischová Ivana
vedoucí majetkového oddělení Heřmanová Lenka , Ing. 327710180 727902522
správce SKP Olympia Hladík Milan 727927811 727927811
referent odpadového hospodářství Hladíková Kateřina , Ing. 327710187 702132023
pronájmy bytů Hynková Věra 327710173
převody majetku Kapišáková Věra 327710179 702242927
dotace do sportu Krulišová Leona , Bc. 327710153
pronájmy nebytových prostorů sloužících podnikání Lencová Hana 327710176
nájem pozemků, pohledávky, pokladna Levá Alena 327710174 702242967
daně z nemovitých věcí, inventarizace nemovitého majetku Libichová Martina 327710193
vyjadřování ke stavebním záměrům, veřejné osvětlení Marhanová Božena 327710191 602355160
vedoucí odboru Maternová Blanka , Ing. 327710175 602647149
správa sportovišť, Spolkového a Dačického domu Morawski Ota , Ing. 327710198 606089529
rozpočet a financování, inventarizace majetku, evidence smluv za hrobová místa Nepejchalová Ivana 327710197
převody majetku Patáková Petra 327710181
pokladna, platební poukazy Pekařová Miroslava 327710177
referent správy komunikací, zónové čištění Pospíšilová Jana 327710182 724171431
veřejné zakázky, technická správa majetku Procházka Pavel 327710189 606616309
veřejné zakázky, technická správa majetku Přenosil Jiří 327710194 723876846
správce haly Klimeška Puchýř Radim 721975324 721975324
revize, objednávky Řeřábková Jana 327710188 702242900
referent veřejné zeleně Šesták Milan , Bc. DiS. 327710184 727903434
vedoucí technického oddělení Štolbová Lucie , Ing. 327710185 606660351
rozpočet, financování, inventarizace, pojištění majetku Tvrdíková Eva , Ing. 327710171
Manažer haly Klimeška Vavák Michal , Ing. 702152253 702152253
referent správy komunikací, zónové čištění Vepřek Dobroslav 327710186 724898158
Správce haly Klimeška Vrubel Zdeněk 702152241 702152241
správce sokolovny v Malíně Zvolánek Miroslav 607021340 607021340

Oddělení památkové péče

Funkce Celé jméno Telefon Mobil
Organizační činnost na úseku oprav památek ve městě Kutná Hora. Příspěvky na obnovu památek ve městě Kutná Hora. samospráva Janatová Věra 327710207
Organizační činnost na úseku oprav památek ve městě Kutná Hora. Příspěvky na obnovu památek ve městě Kutná Hora. Samospráva. Jelínková Jana , Bc. 327710206 724755780
Pracovník orgánu státní památkové péče v území obce s rozšířenou působností. Státní správa. Mottlová Naděžda 327710211 702242957
vedoucí Odděleni památkové péče Žáčková Věra , Ing. 327710210 724167835

Oddělení reg.rozvoje a územního plánování

Funkce Celé jméno Telefon Mobil
Územně plánovací dokumentace Města Kutná Hora Holub Vít , Mgr. 327710217
Fond rozvoje bydlení, příspěvky na kanalizační přípojky, územně analytické podklady Horynová Yveta DiS. 327710234
vedoucí Oddělení regionálního rozvoje a územního plánování Klimentová Věra , Mgr. 327710219 724756604
Územně plánovací dokumentace obcí ORP Kutná Hora, GIS odboru Vomočil Jiří , Ing. 327710216

Odbor investic

Funkce Celé jméno Telefon Mobil
dotace Civišová Dagmar , RNDr. 327710231 725884566
Veřejné zakázky Daňková Pavlína , Ing. 327710218 702242954
vedoucí odboru Janál Jiří , Ing. 327710235 724162617
investiční záměry Kremla Martin , Ing. arch. 327710232
ekonom odboru Novák Antonín 327710236
realizace investic Šnaiderová Michaela , Ing. 327710228 720953635
realizace investic Špačková Michala 327710233 724096865
realizace investic Trávníček Jan 327710237 724096927

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Funkce Celé jméno Telefon Mobil
sociálně právní ochrana dětí Altmannová Lucie , Bc. 327710292 727900550
sociálně právní ochrana dětí Cásková Martina DiS. 327710293 727900551
sociálně právní ochrana dětí Cempírková Jaroslava , Mgr. DiS. 327710281
sociálně právní ochrana dětí Haškovcová Martina , Bc. 327710278 606660353
sociálně právní ochrana dětí Hronová Ivana 327710279 724985363
vedoucí oddělení sociálních služeb, péče o seniory a zdravotně postižené občany Kulhánková Renáta , Mgr. 327710298 722972199
administrativní pracovnice Malinová Hana , Bc. 327710294
veřejný opatrovník Michalová Lenka , Mgr. 327710277 724757387
sociálně právní ochrana dětí Mužíková Petra , Bc. DiS. 327710240 702272817
kurátorka pro děti a mládež Netolická Alena , Bc. 327710284 724985364
komunitní plán Nováková Barbora , Bc. 327710291 724960681
sociálně právní ochrana dětí Pavlíková Marie , Mgr. 327710289 724985367
vedoucí oddělení sociální prevence, kurátor pro dospělé Procházka Michal , Bc. 327710290 722971874
vedoucí odboru Šlesingr Marián , Mgr. Bc. DiS. 327710285 724985362
kurátorka pro děti a mládež Šmejdová Veronika , Mgr. 327710276 724112529
veřejný opatrovník Špičáková Veronika , Bc. DiS. 327710269 724102420
sociálně právní ochrana dětí Turnovská Eva 327710297 727900549
náhradní rodinná péče Velímská Eva 327710283 724985366
sociálně právní ochrana dětí Viktorová Monika DiS. 327710251 725812718
vedoucí oddělení sociálně právní ochrany dětí Zittová Šárka , Mgr. 327710286 724306065

Oddělení interního auditu

Funkce Celé jméno Telefon Mobil
interní auditor Loudová Lucie , Bc. 327710227
vedoucí oddělení Tvrdík František , Ing. 327710226 721231819
právník Zahradníčková Iva , Mgr. 327710190

Městská policie, Havlíčkovo náměstí 87

Funkce Celé jméno Telefon Mobil
zástupce ředitele městské policie Doubrava Boris , Bc. 327710132
ředitel městské policie Mareček Václav , Ing. 327710131
Městská policie, Havlíčkovo náměstí 87 Městská policie 327710130
Městská policie, Havlíčkovo náměstí 87 Městská policie 327513464
  tísňové volání 156

Odbor dopravy a silničního hospodářství

Funkce Celé jméno Telefon Mobil
vedoucí odboru Gygalová Kateřina , Bc. 327710308 702242955
vedoucí oddělení silničního hospodářství Ladrová Dana , Ing. 327710302 702242908
odd. sil. hospodářství – místní komunikace Dlouhá Markéta 327710304
odd. sil. hospodářství – silnice II. a III. tř. Křížová Kateřina DiS. 327710303
zkušební komisař Koleček Libor , Ing. 327710316
zkušební komisař Pěgřímek Milan 327710316
vedoucí oddělení přestupků v dopravě Vebr Antonín , Mgr. 327710282
odd. přestupků v dopravě - radar Čálková Alena 327710312
odd. přestupků v dop.– radar– spr. řízení Černá Pavlína , Bc. 327710306
odd. přestupků v dopravě – radar Daněčková Iveta 327710312
odd. přestupků v dop.– radar– spr..řízení Havránková Lenka , Bc. 327710306
odd. přestupků v dop.– radar– spr..řízení Hubrtová Jana , Bc. 327710382
odd. přestupků v dopravě - správní řízení Janeček Václav , Mgr. 327710319
odd. přestupků v dopravě - správní řízení Janečková Markéta DiS. 327710382
odd. přestupků v dopravě - správní řízení Müller Zdenek , JUDr. 327710307
odd. přestupků v dopravě - správní řízení Paďour Miloslav , Bc. 327710324
odd. přestupků v dopravě - správní řízení Vavřinová Lucie , Bc. 327710306
odd. přestupků v dopravě - správní řízení Vinzens Jolana , Bc. 327710306
evidence vozidel Hubková Iva 327710314
evidence vozidel Klementová Iveta 327710371
evidence vozidel Kozlíková Jaroslava 327710317
evidence řidičů Kubečková Alena 327710315 722450584
evidence vozidel - technik Kuchař Milan 327710373
evidence vozidel, evidence řidičů Listíková Zdeňka 327710313 722450584
evidence řidičů Plesníková Iva 327710318
evidence vozidel - technik Tuček Josef , Mgr. 327710374

Odbor životního prostředí

Funkce Celé jméno Telefon Mobil
odpady Brandejský Karel , Bc. 327710263
vedoucí oddělení ochrany přírody a krajiny Jiránková Adéla , Ing. 327710275
vedoucí odboru Kocián Vladimír , Ing. 327710270 724191457
ochrana přírody a krajiny Kosová Kristýna , Mgr. 327710271
referent oddělení ochrany přírody a krajiny, zemědělský půdní fond Krepsová Kristýna , Ing. 327710259
zástupce vedoucího odboru, vedoucí vodoprávního úřadu Kruliš Ondřej , Ing. 327710262 724191852
vodoprávní úřad Mensa Libor , Bc. 327710261
vodoprávní úřad Pospíšilová Martina , Ing. 327710265
ochrana ovzduší, stanoviska k projektovým dokumentacím Truhlářová Lada , Ing. 327710264
zemědělský půdní fond, myslivost, rybářství, státní rostlinolékařská správa Tvrdíková Zdena , Bc. 327710272
vodoprávní úřad Vančurová Kristýna , Ing. 327710267
lesy, myslivost Vaňhal Vladimír , Bc. 327710273 722501332
lesy Vízner Jindřich 327710274 722501332
vodoprávní úřad Žalská Pavlína , Ing. 327710266

Odbor správní

Funkce Celé jméno Telefon Mobil
cestovní doklady Aubrechtová Věra 327710346
evidence obyvatel, volby Čiháková Eva 327710338
matrika Francová Hana 327710333 725977752
vedoucí odboru Haroková Eva , Bc. 327710340 721231937
občanské průkazy Janglová Jolana 327710323
cestovní doklady Jiříková Veronika 327710348
občanské průkazy Motýlová Jana 327710331
přestupky Olašáková Renata 327710343
matrika, zástupce ved. odboru Pospíšilová Ivana 327710335 725977751
vedoucí oddělení, přestupky Režná Stanislava 327710345
ověřování, Czech Point - Radnická Smáková Edita 327710372
evidence obyvatel, volby Šibravová Lenka 327710341
matrika Šindelářová Lenka 327710359 725977752
občanské průkazy Vobořilová Ivana 327710331
přestupky Zoubková Kateřina 327710337

Odbor stavební úřad

Funkce Celé jméno Telefon Mobil
stavební řízení Čecháková Lenka 327710164 727403271
stavební řízení Jahodář Martin 327710166 724103314
vedoucí odboru Jukl Rostislav , Ing. arch. 327710165 724191452
stavební řízení, zástupce vedoucího Kůrka Josef 327710163 724103122
stavební řízení Nedvědová Jaroslava 327710161
spisová služba, archiv, poplatky Plavcová Petra 327710167

Odbor obecní živnostenský úřad

Funkce Celé jméno Telefon Mobil
kontrola Doubková Jana , Bc. 327710250
registrace Jedličková Romana 327710248
vedoucí odboru Kotlář Radim , Ing. 327710245 724191444
vedoucí oddělení registrace Macháčková Gabriela , Bc. 327710244
registrace Mikšovská Soňa 327710249
vedoucí oddělení kontrolně správního Poláčková Markéta , Bc. 327710242
kontrola Procházková Lenka 327710243
registrace Ulrich Petr , Bc. 327710246
kontrola Vaňkátová Jitka 327710241

Odbor cestovního ruchu, školství a kultury

Funkce Celé jméno Telefon Mobil
informační pracovníci IC Kollárova ulice Betuštiak Martin 327512378 327515556 731801004
informační pracovníci IC Kollárova ulice Böhmová Jarmila 327512378 327515556 731801004
Organizační činnosti v oblasti kultury ve městě Kutná Hora. Samospráva. Brandejská Jaroslava , Bc. 327710151 724191459
vedoucí informačních center Bucifal Martina DiS. 327516710 605219659
asistent Dytrychová Lenka DiS. 734542171 734542171
informační pracovníci IC Hlavní nádraží ČD Hrončeková Věra 605802874 605802874
Organizační činnosti v oblasti kultury ve městě Kutná Hora. Samospráva. Ladra Pavel , Mgr. 327710155
Dozor nad provozem Spolkového domu a kostela sv. Jana Nepomuckého Müllerová Martina 327314958 linka 126
Naplňování funkce zřizovatele školských zařízení Města Kutné Hory. Státní správa/samospráva. Nechojdomová Milada 327710152
redaktor Kutnohorských listů Pravdová Monika 327710112 725434516
vedoucí odboru Pravdová Monika , Ing. 603859538 603859538
Dozor nad provozem Spolkového domu a kostela sv. Jana Nepomuckého Snížková Hana 327314958 linka 126
informační pracovníci IC Hlavní nádraží ČD Sůvová Jitka 605802874 605802874
informační pracovníci IC Kollárova ulice Veverková Romana 327512378 327515556 731801004

Oddělení vnitřní správy

Funkce Celé jméno Telefon Mobil
podatelna Krausová Lenka 327710123
domovník Radnická 178, Spolkový dům Mastík Jindřich 721231889 721231889
fakturace, zásobování Plavec Jiří 327710119
pracovník spisové služby, archiv Šancová Pavlína 327710124
domovník Vlašský dvůr Šindelář Jiří 606613282 606613282
podatelna Vácová Jana Haufová 327710122
Vedoucí oddělení vnitřní správy Zavřelová Helena , Bc. 327710120

Oddělení informatiky

Funkce Celé jméno Telefon Mobil
správce aplikací Blaha František , Mgr. 327710117 727955921
vedoucí oddělení informatiky Čermák Ladislav , Ing. 327710115 724266365
správce aplikací Žídek Jan , Bc. 327710299 727955922

Průvodcovská služba, Vlašský dvůr

Funkce Celé jméno Telefon Mobil
ředitelka průvodcovské služby Kapounková Andrea , Ing. 736485408
průvodci Vlašský dvůr průvodci Vlašský dvůr 327710192 327512873

Galerie F.Jeneweina, Vlašský dvůr

Funkce Celé jméno Telefon Mobil
Ředitel galerie, Sankturinovský dům Rezler Aleš , Mgr. 327512347 724703008
Home » Městský úřad » Kontakty » Telefonní seznam Městského úřadu v Kutné Hoře

Nahoru