Jiné export PDF

Hejduková Petra

Adresa  
Telefon 327710141
Email
Sekce / oddělení Oddělení rozpočtu, financí a účetnictví
Číslo místnosti  
Funkce příjmy města, výdajová pokladna
Pracovní náplň účtování příjmů, vedení knihy vydaných faktur