Veřejné vyhlášky

Vyvěšeno dne Vyvěšeno do dne Oznámení Popis
09.04.2020 27.04.2020 pdf 305/20
zahájení územního řízení k žádosti o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: veřejné osvětlení, Starokolínská ulice, Kutná Hora - Malín
09.04.2020 27.04.2020 pdf 304/20
rozhodnutí ke schválení stavebního záměru na soubor staveb: II/126 -Propojení D1 se sil.I/2 akt. PD - 2. etapa
09.04.2020 11.05.2020 pdf 303/20
DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2020
08.04.2020 24.04.2020 pdf 298/20
oznámení o zrušení 1. opakovaného veřejného projednání návrhu ÚP Podveky
07.04.2020 22.04.2020 pdf 296/20
stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích II. a III. třídy, místních komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikacích v Kutné Hoře
07.04.2020 22.04.2020 pdf 295/20
rozhodnutí o změně umístění stavby 24 rodinných domů a technické infrastruktury v lokalitě Mlešovská Chmelnice
03.04.2020 04.05.2020 pdf 292/20
opatření obecné povahy č.j. 17110/2020-MZE-16212
03.04.2020 20.04.2020 pdf 291/20
opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II/125 a MK ul. Bezručova, Mánesova a Topolová v obci Uhlířské Janovice 
02.04.2020 20.04.2020 pdf 288/20
opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/3377, II/337 v obci Malešov - uzavírka žel. přejezdu P5972
02.04.2020 20.04.2020 pdf 287/20
stanovení přechodné úpravy provozu na PK a dočasný zákaz zastavení na MK v ul. Žatecká, Domažlická v Kutné Hoře části Žižkov
31.03.2020 16.04.2020 pdf 284/20
oznámení zahájení stavebního řízení, žádost o stavební povolení na stavbu: Stavební úpravy I/38 Úprava dopravního řešení v k.ú. Nové Dvory u Kutné Hory
31.03.2020 16.04.2020 pdf 283/20
oznámení o zahájení společného řízení na stavbu - stavební úpravy komunikace ul. roháčova v Kutné Hoře
31.03.2020 16.04.2020 pdf 282/20
stanovení místní úpravy provozu na PK ul. U Lorce, Sportovců v Kutné Hoře
31.03.2020 16.04.2020 pdf 281/20
rozhodnutí, oprava zřejmých nesprávností, povolení ke stavbě vodního díla - domovní vrtaná studna, žadatel: Miroslav Šubrt 
31.03.2020 16.04.2020 pdf 280/20
  \r\n rozhodnutí, oprava zřejmých nesprávností, povolení ke stavbě vodního díla - domovní vrtaná studna, žadatel: Jana Christine Ellner-Beck
31.03.2020 16.04.2020 pdf 279/20
stanovení místní úpravy provozu na silnici č. III/3374, č.III/3375 a MK v obci Nepoměřice
27.03.2020 14.04.2020 pdf 278/20
stanovení přechodné úpravy provozu na silnici č. II/337 a chodníku v obci Mančice
27.03.2020 14.04.2020 pdf 277/20
stanovení přechodné úpravy na PK ul. Wadhauserova, Sportovců, Benešova, silnici č. III/03321, ul. Lorecká v Kutné Hoře
27.03.2020 14.04.2020 pdf 273/20
společné rozhodnutí na soubor staveb silnice III/3272 Hlízov
26.03.2020 14.04.2020 pdf 267/20
rozhodnutí pro vydání povolení pro stavbu vodního díla - biologická ČOV, žadatel: Karel Mihalovič
1       ››
Home » Městský úřad » Úřední deska » Veřejné vyhlášky

Nahoru