Veřejné vyhlášky

Vyvěšeno dne Vyvěšeno do dne Oznámení Popis
17.09.2021 04.10.2021 pdf 1033/21
přechodná úprava provozu na místní komunikaci ul. Na Náměti v Kutné Hoře části Vnitřní město u domu čp.412 a u přilehlé dílny
16.09.2021 04.10.2021 pdf 1031/21
Přechodná úpravu provozu na silnici č. II/327 v obci Svatá Kateřina
16.09.2021 04.10.2021 pdf 1030/21
Obecně závazná vyhláška Města Kutná Hora č. 09/2021, o změně Obecně závazné vyhlášky č. 02/2018, o nočním klidu
15.09.2021 04.10.2021 pdf 1029/21
Obecně závazná vyhláška Města Kutná Hora č. 07/2021, o stanovení školských obvodů spádových mateřských škol
15.09.2021 04.10.2021 pdf 1028/21
Obecně závazná vyhláška Města Kutná Hora č. 06/2021, o stanovení školských obvodů spádových základních škol
15.09.2021 15.10.2021 pdf 1025/21
přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích Kremnická (sil. č. III/3377 na parkovišti nad schody), Na Valech (parkoviště), Husova, nám. Národního odboje, Smíškova, Barborská v Kutné Hoře
15.09.2021 04.10.2021 pdf 1024/21
Přechodná úprava provozu na místní komunikaci - ul. Husova a Lierova a přilehlých místních komunikacích v Kutné Hoře části Vnitřní město
15.09.2021 04.10.2021 pdf 1023/21
Přechodná úprava provozu na silnicích č. II/337, III/12550, III/12535, III/33350 z důvodu provádění opravy povrchu vozovky silnice č. III/12550 mezi obcemi Košice a Vidice
15.09.2021 04.10.2021 pdf 1022/21
přechodná úprava provozu na místní komunikaci Prachňanská u čp. 155 v Kutné Hoře části Hlouška
15.09.2021 04.10.2021 pdf 1021/21
přechodná úprava provozu po dobu provádění výkopových prací v ul. Vavřinecká pro čp 258 v Kutné Hoře části Kaňk
14.09.2021 15.10.2021 pdf 1020/21
Změna opatření obecné povahy, vydané Krajským úřadem Středočeského kraje
14.09.2021 30.09.2021 pdf 1019/21
Přechodná úprava provozu na silnici č. II/335 (ul. Tyršova) a místní komunikaci ul. Polní v Uhlířských Janovicích
14.09.2021 30.09.2021 pdf 1018/21
Přechodná úprava provozu v ul. 17. listopadu, Kutná Hora
14.09.2021 30.09.2021 pdf 1017/21
Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - veřejně přístupná účelová komunikace na pozemku parc. č. 920 v katastrálním území Církvice u Kutné Hory
13.09.2021 29.09.2021 pdf 1014/21
Přechodná úprava provozu na místní komunikaci v ulici U Jelena, Žižkova brána, Za Octárnou a přilehlých místních komunikacích v Kutné Hoře části Vnitřní město
13.09.2021 29.09.2021 pdf 1013/21
Přechodná úprava provozu na místní komunikaci - ul. Uhelná a přilehlých místních komunikacích v Kutné Hoře části Vnitřní město z důvodu konání kulturní akce „Wine Street of Kutná Hora“
13.09.2021 29.09.2021 pdf 1012/21
Přechodná úprava provozu na silnici č. III/33715, č. III/33710, č. III/33711, č. III/33711a během provádění stavebních prací v rámci stavby Oprava úseku silnice Úmonín - Hájek
10.09.2021 27.09.2021 pdf 1007/21
výběrové řízení na obsazení pracovního místa vedoucí oddělení správy majetku - Městský úřad Poděbrady
10.09.2021 27.09.2021 pdf 1006/21
Usnesení Krajského úřadu Stč. kraje o prodloužení zákonné lhůty pro vydání rozhodnutí v řízení dle § 142 odst. 1 správního řádu
10.09.2021 27.09.2021 pdf 1004/21
Přechodná úprava provozu na silnici č. III/12529 a přilehlém chodníku v ul. Komenského v Uhlířských Janovicích
1 3      ››
Home » Městský úřad » Úřední deska » Veřejné vyhlášky

Nahoru