Veřejné vyhlášky

Vyvěšeno dne Vyvěšeno do dne Oznámení Popis
09.12.2019 31.12.2022 pdf 1252/19
opatření obecné povahy které mění a doplňuje opatření obecné povahy  vydané MZE pod č. 18918/2019-MZE-16212 ze dne 30. 8. 2019
06.12.2019 23.12.2019 pdf 1249/19
stanovení místní úpravy provozu na PK, lokalita Třešňovka ul. Kaňkoská v Kutné Hoře
05.12.2019 23.12.2019 pdf 1246/19
přechodná úprava provozu na PK (vyhrazené parkoviště) v ul. Jana Zajíce, před domem čp. 127, Kutná Hora
04.12.2019 20.12.2019 pdf 1245/19
rozhodnutí ke stavebnímu záměru na stavbu vodního díla: Domovní vrtaná studna, žadatel Petr Křížek
04.12.2019 20.12.2019 pdf 1244/19
rozhodnutí ke stavebnímu záměru na stavbu vodního díla: Domovní vrtaná studna, žadatel Bc. Aramis Tochjan
03.12.2019 19.12.2019 pdf 1241/19
přechodná úprava provozu na PK (vyhrazené parkoviště) ul. Pod Valy, vedle domu v Zemanově ulici čp. 220, Kutná Hora
03.12.2019 19.12.2019 pdf 1239/19
oznámení o zahájení řízení a pozvání k ústnímu jednání ke zřízení vodního díla \" Vodovodní přivaděcí řad pro obec Vlastějovice\"
03.12.2019 pdf 1238/19
rozhodnutí ke schválení stavebního záměru ČOV \"REALPLAST - R8\", žadatel: Miroslav Čihák 
02.12.2019 18.12.2019 pdf 1237/19
stanovení místní úpravy provozu na PK, ul. Kouřimská v Kutné Hoře
02.12.2019 18.12.2019 pdf 1236/19
výzva pro možné právní zástupce k doplnění žádosti  - domovní vrtaná studna, žadatel: Jana Krejčová
02.12.2019 18.12.2019 pdf 1235/19
oznámení o zahájení společného řízení ke zřízení vodního díla - domovní vrtaná studna, žadatel: Zdeněk Vrubel
28.11.2019 16.12.2019 pdf 1231/19
rozhodnutí ke schválení stavby \"Kanalizační řád splaškové kanalizace a ČOV pro obec Paběnice\"
28.11.2019 16.12.2019 pdf 1228/19
možnost převzetí písemnosti, adresát: Jaroslav Novák
28.11.2019 16.12.2019 pdf 1225/19
stanovení místní úpravy provozu na MK ul. V Cihelně v Kutné Hoře z důvodu vybudování nové aut. zastávky \"Kutná Hora, V Cihelně\"
28.11.2019 16.12.2019 pdf 1224/19
stanovení místní úpravy provozu na MK ul. Čáslavská v Kutné Hoře z důvodu vybudování nové aut. zastávky \"Kutná Hora, Klimeška\"
26.11.2019 12.12.2019 pdf 1218/19
přechodná úprava provozu a dočasný zákaz zastavení na účelové komunikaci před zimním stadionem v Kutné Hoře
25.11.2019 11.12.2019 pdf 1216/19
stanovení přechodné úpravy provozu na MK ul. Litoměřická, U Havírny a Ku Ptáku v Kutné Hoře
25.11.2019 11.12.2019 pdf 1215/19
rozhodnutí o zrušení železničního přejezdu, evidenční číslo přejezdu: P5936
25.11.2019 11.12.2019 pdf 1214/19
stanovení místní úpravy provozu na PK, místní komunikace   ul. Fučíkova, Kotkova, Kvapilova, Buzulucká, Dukelská, Havlenova a Kudrnova v Kutné Hoře
19.11.2019 19.12.2019 pdf 1199/19
oznámení o zahájení veřejného ústního jednání ve věcí žádosti k povolení na stavbu: Domovní čistírna odpadních vod, žadatel: Mgr. Daniela Svobodová
1       ››
Home » Městský úřad » Úřední deska » Veřejné vyhlášky

Nahoru