Veřejné vyhlášky

Vyvěšeno dne Vyvěšeno do dne Oznámení Popis
23.04.2019 09.05.2019 pdf 466/19
stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - silnici III/3377, ul. Kremnická v Kutné Hoře
17.04.2019 03.05.2019 pdf 464/19
dočasný zákaz zastavení na MK v obci Neškaredice
17.04.2019 03.05.2019 pdf 462/19
přechodná úprava provozu na MK v Kutné Hoře části Poličany
17.04.2019 03.05.2019 pdf 461/19
přechodná úprava provozu na MK v k.ú. Kaňk u Kutné Hory
17.04.2019 03.05.2019 pdf 460/19
dočasný zákaz zastavení na PK Kremnická sil. III/3377, přilehlé parkoviště u Chrámu sv. Barbory v Kutné Hoře
17.04.2019 03.05.2019 pdf 459/19
dočasný zákaz zastavení na MK v ulici Bartolomějská, Pirknerovo náměstí v Kutné Hoře části Vnitřní město
17.04.2019 03.05.2019 pdf 458/19
přechodná úprava provozu z důvodu opravy železničního přejezdu Kolín - Rataje nad Sázavou: na MK v Úžicích a Smilovicích od 11. 7. 2019
17.04.2019 03.05.2019 pdf 457/19
přechodná úprava provozu z důvodu opravy železničního přejezdu Kolín - Rataje nad Sázavou: na MK v Úžicích a Smilovicích od 6. 7. 2019
17.04.2019 03.05.2019 pdf 456/19
přechodná úprava provozu z důvodu opravy železničního přejezdu Kolín - Rataje nad Sázavou: na MK v Úžicích a Smilovicích od 1. 7. 2019
17.04.2019 03.05.2019 pdf 451/19
stanovení místní úpravy provozu na MK Pirknerovo náměstí v Kutné Hoře
17.04.2019 03.05.2019 pdf 450/19
přechodná úprava provozu z důvodu uzavírky silnice II/336 u obce Starý Samechov 
17.04.2019 03.05.2019 pdf 449/19
možnost převzetí písemnosti, adresát: neznámý vlastník pozemku parc. č. 592 v k.ú. Miskovice
17.04.2019 03.05.2019 pdf 448/19
stanovení místní úpravy provozu na veřejně přístupné účelové komunikaci v k.ú. Kutná Hora - Karlov
16.04.2019 02.05.2019 pdf 445/19
přechodná úprava provozu z důvodu úplné uzavírky silnice III/33716 v obci Perštejnec - výstavba vodovodu a kanalizace
16.04.2019 27.05.2019 pdf 443/19
oznámení o konání veřejného projednání návrhu územního plánu Kutná Hora a vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území
15.04.2019 02.05.2019 pdf 440/19
přechodná úprava provozu z důvodu uzavírky silnice III/33719 v obci Neškaredice - výstavba vodovodu a kanalizace
12.04.2019 29.04.2019 pdf 437/19
stanovení místní úpravy provozu na MK - Jungmannovo náměstí , ul. Sokolská, ul. Rudní, ul. Krupičkova, ul. Vocelova, ul. Hloušecká, ul. Česká, ul. Husova, ul. Roháčova v Kutné Hoře
12.04.2019 29.04.2019 pdf 436/19
možnost převzetí písemnosti, adresát: Roman Zedníček
11.04.2019 29.04.2019 pdf 432/19
místní úprava provozu: ul. Jungmannovo nám., Sokolská, Rudní, Krupičkova, Vocelova, Hloušecká, Husova a Roháčova v Kutné Hoře
11.04.2019 13.05.2019 pdf 431/19
hromadný přepisný seznam, kterým je vyměřen místní poplatek ke komunálnímu odpadu za zdaňovací období r. 2016, dle OZV Statutárního města Kladno
1       ››
Home » Městský úřad » Úřední deska » Veřejné vyhlášky

Nahoru