Veřejné vyhlášky - archiv

Vyvěšeno dne Vyvěšeno do dne Oznámení Popis
22.11.2019 09.12.2019 pdf 1212/19
stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích II. a III. třídy v územním obvodu Kutná Hora
22.11.2019 09.12.2019 pdf 1211/19
návrh stanovení místní úpravy provozu na MK ul. Nádraždní v Kácově  - rekonstrukce mostu
21.11.2019 09.12.2019 pdf 1208/19
stanovení místní úpravy provozu na PK - silnici II/335 v obci Žandov
21.11.2019 09.12.2019 pdf 1206/19
možnost převzetí písemnosti, adresát: Uoc Chu Ba
20.11.2019 06.12.2019 pdf 1205/19
oznámení o zahájení stavebního řízení ke stavbě \"Rekonstrukce komunikace II/336 Buda - Čejtice\"
19.11.2019 05.12.2019 pdf 1201/19
rozhodnutí ke schválení kanalizačního řádu \"Kanalizační řád splaškové kanalizace pro městys Kácov\"
18.11.2019 04.12.2019 pdf 1198/19
stanovení přechodné úpravy na MK na pozemku parc č. 869/10 v k. ú. Svatý Mikuláš
15.11.2019 02.12.2019 pdf 1189/19
oznámení zahájení řízení vydání stavebního povolení ke zřízení vodního díla: Vrchlice v Kutné Hoře - revitalizace a protipovodňová opatření
14.11.2019 02.12.2019 pdf 1187/19
rozhodnutí ke stavebnímu záměru na stavbu vodního díla: Domovní čistírna odpadních vod, žadatel Antonín Kapek
14.11.2019 02.12.2019 pdf 1185/19
zahájení řízení o omezení veřejného přístupu na účelovou komunikaci na pozemnku parc. č. 684/1 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory
14.11.2019 02.12.2019 pdf 1184/19
stanovení místní úpravy provozu na MK v ul. Purkyňova v Kutné Hoře
14.11.2019 02.12.2019 pdf 1183/19
možnost převzetí písemnosti, adresát: Radka Beznosková Bauerová
13.11.2019 29.11.2019 pdf 1177/19
možnost převzetí písemnosti, adresát: Václav Rohlíček
13.11.2019 29.11.2019 pdf 1176/19
stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích II. a III. třídy v územním obvodu Kutná Hora
13.11.2019 29.11.2019 pdf 1175/19
stanovení přechodné úpravy provozu z důvodu uzavírky silnice II/336 u obce Starý Samechov
11.11.2019 27.11.2019 pdf 1167/19
stanovení přechodné úpravy provozu na MK v Uhlířských Janovicích během kulturní akce - rozsvícení vánočního stromu
11.11.2019 27.11.2019 pdf 1166/19
oznámení o zahájení řízení o prodloužení platnosti územního rozhodnutí pro stavbu I/38 Úprava doprvního řešení v km 97,700
08.11.2019 25.11.2019 pdf 1163/19
přechodná úprava provozu na PK (vyhrazené parkoviště) před čp. 72, ul. Komenského náměstí, Kutná Hora
08.11.2019 25.11.2019 pdf 1162/19
stanovení místní úpravy na PK silnici III/33816 v obci Habrkovice
08.11.2019 25.11.2019 pdf 1161/19
možnost převzetí písemnosti, adresát: Antonín Černý
1 3 4 5 6 10 20 30 40 50      ››
Home » Městský úřad » Úřední deska » Veřejné vyhlášky » Veřejné vyhlášky - archiv

Nahoru