Dotační programy

Pro správu dotačních žádostí a podpořených projektů používá Město Kutná Hora on-line databázový systém Grantys, který je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj.

Pro přístup do systému Grantys, použijte: https://dotace.kutnahora.cz/ 
(IROP, výzva č. 28 - číslo projektu: CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_044/0005060)

logo_irop_605_100.jpg+

 

Home » Městský úřad » Dotační programy

Nahoru