Veřejné vyhlášky

Vyvěšeno dne Vyvěšeno do dne Oznámení Popis
28.07.2021 21.09.2021 pdf 819/21
Rozhodnutí o registraci kandidátní listiny volební strany typu sdružení nezávislých kandidátů s názvem SDRUŽENÍ KOBYLNICE 2021 – sdružení nezávislých kandidátů
27.07.2021 12.08.2021 pdf 818/21
Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - veřejně přístupné účelové komunikaci na p. č. 920 v k. ú. Církvice
27.07.2021 12.08.2021 pdf 817/21
Zastavení řízení ve věci odstranění pevné překážky na veřejně přístupné účelové komunikaci na pozemku parc.č. 572/1 v k.ú. Lžovice
26.07.2021 09.09.2021 pdf 815/21
Veřejná vyhláška o konání veřejného projednání návrhu změny č. 1 Územního plánu Kutná Hora
26.07.2021 03.09.2021 pdf 813/21
Oznámení o zahájení spolešného územního a stavebního řízení a pozvání k ústnímu jednání: Tříkomorový septik, biofiltr (TČOV), vsakovací zářez na p. č. 387/16 Černíny
26.07.2021 11.08.2021 pdf 812/21
Přechodná úprava provozu na silnici II/335 ul. Tyršova a místní komunikaci ul. Fügnerova v Uhlířských Janovicích
26.07.2021 11.08.2021 pdf 811/21
Stanovení místní úpravy provozu na nových pozemních komunikacích na pozemcích parc. č. 311/1 a 312/16 v katastrálním území Přítoky
22.07.2021 09.08.2021 pdf 808/21
rozhodnutí o umístění stavby podzemní vedení sítí elektronických komunikací a jejich přípojek v k.ú. Kutná Hora
22.07.2021 27.08.2021 pdf 807/21
Oznámení o vystavení návrhu územního plánu Onomyšl a veřejném projednání
22.07.2021 09.08.2021 pdf 806/21
přechodnou úpravu provozu na silnici č. II/125 a účelové komunikaci na pozemku parc. č. 870 v katastrálním území Jindice
20.07.2021 05.08.2021 pdf 803/21
přechodná úprava provozu na místní komunikaci ul. Na Náměti a Brandlova v Kutné Hoře části Vnitřní město
19.07.2021 04.08.2021 pdf 799/21
Přechodná úprava provozu na silnici č. III/03321 (ul. Čáslavská) a místní komunikace ul. U Lazara v Kutné Hoře
19.07.2021 04.08.2021 pdf 800/21
rozhodnutí o umístění stavby: veřejné osvětlení ve Svatém Mikuláši
19.07.2021 04.08.2021 pdf 798/21
Přechodná úprava provozu na silnicích č. II/336, III/12519, III/12523, III/12524, III/12525, III/3361 a III/3362 v obci Stará Huť
19.07.2021 04.08.2021 pdf 797/21
přechodná úprava provozu na místní komunikaci Dačického náměstí, Komenského náměstí, Havlíčkově náměstí, ul. Jakubská a přilehlých místních komunikacích v Kutné Hoře části Vnitřní město
15.07.2021 02.08.2021 pdf 795/21
Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci - silnici č. III/03322 v Kutné Hoře, místní části Sedlec
14.07.2021 30.07.2021 pdf 790/21
Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích v obci Podveky
14.07.2021 30.07.2021 pdf 789/21
Přechodná úprava provozu na silnici č. III/12550 v km 13,067 - 15,330 mezi obcemi Košice a Vidice
14.07.2021 30.07.2021 pdf 788/21
Přechodná úprava provozu na silnicích č. III/3399, III/33912, III/33914, III/33916, III/33918 a místních komunikacích z Chlístovic do Pavlovic a do Volavé Lhoty
14.07.2021 30.07.2021 pdf 784/21
Schválení stavebního záměru na stavbu: chodník v ul. Čáslavská v Kutné Hoře, vč. veřejného osvětlení
1       ››
Home » Městský úřad » Úřední deska » Veřejné vyhlášky

Nahoru