Veřejné vyhlášky

Vyvěšeno dne Vyvěšeno do dne Oznámení Popis
22.10.2021 08.11.2021 pdf 1162/21
Přechodná úprava provozu na silnicích č. II/125, ... III/33515 během provádění opravy povrchu vozovky silnice č. II/337 v obci Mančice
22.10.2021 08.11.2021 pdf 1161/21
Přechodná úprava provozu na silnici č. III/3275, č. II/327, č. III/3271, č. III/3272, č. III/3274 v územním obvodu Kutná Hora
22.10.2021 25.11.2021 pdf 1160/21
Zahájení spol. řízení a pozvání k ústnímu jednání: ČOV \"STMH5\"... na pozemku na pozemku parc. č. 141/11 v k.ú Zdeslavice u Černín
22.10.2021 08.11.2021 pdf 1159/21
Schválení stavebního záměru Domovní čistírny odpadních vod „ČOV TOPAS S 5 +UV + akumulační jímka“ v k.ú. Staré Nespeřice, obec Petrovice II.
21.10.2021 08.11.2021 pdf 1153/21
Přechodná úpravu provozu na silnici č. III/33355 a chodníku v ul. Jeneweinova, místní komunikaci v ul. Braunova v Kutné Hoře
21.10.2021 08.11.2021 pdf 1152/21
Zahájení společného řízení: Domovní vrtaná studna vč. vodovodní a elektro přípojky na pozemku p. č. 716 v k. ú. Předbořice, obec Černíny.
20.10.2021 05.11.2021 pdf 1140/21
Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích – místní komunikace ul. Okružní a ul. Poštovní ve Zruči nad Sázavou
20.10.2021 05.11.2021 pdf 1139/21
Přechodná úprava provozu na silnici č. II/339 mezi obcemi Červené Janovice - Štipoklasy
20.10.2021 25.11.2021 pdf 1038/21
Zahájení spol. řízení a pozvání k ústnímu jednání: Domovní vrtaná studna vč. vodovodní a elektro přípojky na pozemku p. č. 829/17, 829/4 v k. ú. Hološiny, obec Petrovice I.
20.10.2021 26.11.2021 pdf 1137/21
Oznámení o vystavení návrhu změny č. 6 územního plánu obce Církvice a veřejném projednání ve zkráceném postupu
18.10.2021 03.11.2021 pdf 1132/21
Povolení úplné uzavírky silnice č. III/3394 (2,672 km) u obce Plhov
18.10.2021 03.11.2021 pdf 1131/21
Přechodná úprava provozu na silnici č. III/3394, č. II/339, č. III/33838, č. III/33835, č. III/0173, na pozemní komunikaci na pozemcích parc.č. 341/1, 359 v k.ú. Chvalov u Červených Janovic
18.10.2021 03.11.2021 pdf 1130/21
Přechodná úprava provozu na silnici č. III/12526 během provádění přípravných prací před připravovanou opravou vozovky mezi obcemi Smilovice a Mirošovice
18.10.2021 03.11.2021 pdf 1129/21
Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci - místní ul. Jiráskovy sady a ul. Čelakovského v Kutné Hoře
18.10.2021 03.11.2021 pdf 1128/21
Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci - místní komunikaci v ul. Nerudova v Kutné Hoře části Hlouška
18.10.2021 03.11.2021 pdf 1127/21
Zahájení společného řízení o vydání společného územního a stavebního povolení na stavbu: Vodovod Vavřinec
18.10.2021 03.11.2021 pdf 1126/21
Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci - místní bezejmenné ul. Čechova v Kutné Hoře části Sedlec
15.10.2021 01.11.2021 pdf 1021/21
Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci ul. Kolínská pozemku parc. č. 637/14 v k.ú. Kaňk u Kutné Hory
14.10.2021 01.11.2021 pdf 1118/21
Zahájení řízení o prodloužení platnosti společného povolení na stavbu: Hlízov - chodník podél sil. III/3272 ke hřbitovu
14.10.2021 01.11.2021 pdf 1117/21
Zahájení spol. řízení: žádost o vydání společného povolení na stavbu: Zruč nad Sázavou rekonstrukce náměstí Míru
1       ››
Home » Městský úřad » Úřední deska » Veřejné vyhlášky

Nahoru