Kontakty

Celé jméno Funkce Telefon Mobil Email Sekce / oddělení Číslo místnosti
Altmannová Lucie , Bc. sociálně právní ochrana dětí 327710292 727900550 Oddělení sociálně právní ochrany dětí  
Aubrechtová Věra cestovní doklady 327710346 Oddělení správní 8
Bašus David , Bc. evidence vozidel - technik 327710373 Oddělení evidence řidičů a vozidel  
Betuštiak Martin informační pracovníci IC Kollárova ulice 327512378 327515556 731801004 Oddělení informačních center a spolkového domu  
Blaha František , Mgr. správce aplikací 327710117 727955921 Oddělení informatiky  
Böhmová Jarmila informační pracovníci IC Kollárova ulice 327512378 327515556 731801004 Oddělení informačních center a spolkového domu  
Brandejská Jaroslava , Bc. Organizační činnosti v oblasti kultury ve městě Kutná Hora. Samospráva. 327710151 724191459 Oddělení školství a kultury  
Brandejský Karel , Bc. odpady 327710263 Oddělení odpadů a ochrany ovzduší 321
Bucifal Martina DiS. vedoucí informačních center 327516710 605219659 Oddělení informačních center a spolkového domu  
Bulánková Monika , Ing. vedoucí odboru 327710140 602719993 Odbor ekonomický  
Cempírková Jaroslava , Mgr. DiS. sociálně právní ochrana dětí 327710281 724985365 Oddělení sociálně právní ochrany dětí  
Civišová Dagmar , RNDr. dotace 327710231 725884566    
Čálková Alena odd. přestupků v dopravě - radar 327710312 Oddělení přestupků v dopravě  
Čecháková Lenka stavební řízení 327710164 727403271 Stavební úřad  
Čermák Ladislav , Ing. vedoucí oddělení informatiky 327710115 724266365 Oddělení informatiky  
Černá Pavlína , Bc. odd. přestupků v dop.– radar– spr. řízení 327710320 Oddělení přestupků v dopravě  
Čiháková Eva evidence obyvatel, volby 327710338 Oddělení správní 229
Daněčková Iveta odd. přestupků v dopravě – radar 327710312 Oddělení přestupků v dopravě  
Daňková Pavlína , Ing. Veřejné zakázky 327710218 702242954    
Dařílková Lenka , Ing. DiS. Rozpočet města 327710147 Oddělení rozpočtu, financí a účetnictví  

Stránka: 1 3 4 5 6 10      ››

Poslední změna databáze: 25. únor 2016 v 10:14