Kontakty

Celé jméno Funkce Telefon Email Sekce / oddělení Číslo místnosti
Vernerová Romana , Bc. DiS. pěstounská péče – dohody 327710257 Oddělení sociálně právní ochrany dětí  
Veselá Lucie , Ing. Fond rozvoje bydlení, fondy města 327710136 Oddělení rozpočtu, financí a účetnictví  
Veverková Romana informační pracovníci IC Sankturinovský dům 327512378 327515556 Oddělení cestovního ruchu a marketingu  
Viktora Josef , Ing. Starosta 327710100 Vedení města  
Viktorová Monika DiS. sociálně právní ochrana dětí 327710251 Oddělení sociálně právní ochrany dětí  
Vinzens Jolana , Bc. Správní řízení - přestupky v dopravě 327710306 Oddělení dopravně správních agend  
Vízner Jindřich lesy 327710274 Oddělení ochrany přírody 316
Vobořilová Ivana občanské průkazy 327710331 Oddělení správní 6
Vomočil Jiří , Ing. Územně plánovací dokumentace obcí ORP Kutná Hora, GIS odboru 327710216 Oddělení regionálního rozvoje a uzem. plánování  
Vrubel Zdeněk Správce haly Klimeška 702 152 241 Sportovní hala Klimeška  
Zahradníčková Iva , Mgr. právník 327710190 Oddělení interního auditu 15
Zachariášová Radka sociální pohřby, ztráty a nálezy 327710120 Kancelář tajemníka  
Zíková Marie , Mgr. sociálně právní ochrana dětí 327710289 Oddělení sociálně právní ochrany dětí  
Zittová Šárka , Mgr. vedoucí oddělení sociálně právní ochrany dětí 327710286 Oddělení sociálně právní ochrany dětí  
Zoubková Kateřina přestupky 327710337 Oddělení přestupků  
Zvolánek Miroslav správce sokolovny v Malíně 607 021 340 Sokolovna Malín  
Žáčková Věra , Ing. zástupce vedoucího odboru 327710212 Státní správa  
Žalská Pavlína , Ing. vodoprávní úřad 327710266 Oddělení vodoprávního úřadu 322
Žídek Jan , Bc. správce aplikací 327710299 Oddělení informatiky  

Stránka: ‹‹      5 6 7 8 10

Poslední změna databáze: 25. únor 2016 v 10:14