Jiné export PDF

Vavák Michal , Ing.

Adresa  
Telefon 702152253
Mobil 702152253
Email
Sekce / oddělení Sportovní hala Klimeška
Číslo místnosti  
Funkce Manažer haly Klimeška
Pracovní náplň Manažer haly Klimeška