Jiné export PDF

Tvrdíková Zdena , Bc.

Adresa  
Telefon 327710272
Mobil
Email
Sekce / oddělení Oddělení ochrany přírody
Číslo místnosti 317
Funkce zemědělský půdní fond, myslivost, rybářství, státní rostlinolékařská správa
Pracovní náplň