Kontakty

Celé jméno Funkce Telefon Email Sekce / oddělení Číslo místnosti
Tuček Josef , Mgr. technik 327710374 Oddělení dopravně správních agend  
Turnovská Eva sociálně právní ochrana dětí 327710297 Oddělení sociálně právní ochrany dětí  
Tvrdík František , Ing. vedoucí oddělení 327710226 Oddělení interního auditu 13
Tvrdíková Eva , Ing. rozpočet, financování, inventarizace, pojištění majetku 327710171 Rozpočet a financování  
Tvrdíková Zdena , Bc. zemědělský půdní fond, myslivost, rybářství, státní rostlinolékařská správa 327710272 Oddělení ochrany přírody 317
Ulrich Petr , Bc. registrace 327710246 Oddělení registrační  
Urbanová Lenka , Mgr. veřejný opatrovník 327710269 Oddělení sociální prevence  
Vácová Jana Haufová podatelna 327710122 Kancelář tajemníka  
Vančurová Kristýna , Ing. vodoprávní úřad 327710267 Oddělení vodoprávního úřadu 322
Vaňhal Vladimír , Bc. lesy, myslivost 327710273 Oddělení ochrany přírody 317
Vaňkátová Jitka kontrola 327710241 Oddělení kontrolně správní  
Vavák Michal , Ing. Manažer haly Klimeška 702 152 253 Sportovní hala Klimeška  
Vavřinová Lucie , Bc. Správní řízení - přestupky v dopravě 327710306 Oddělení dopravně správních agend  
Vebr Antonín , Mgr. Správní řízení - přestupky v dopravě 327710282 Oddělení dopravně správních agend 207
Velímská Eva náhradní rodinná péče 327710283 Oddělení sociálně právní ochrany dětí  
Venclová Dagmar poplatek z pobytu, poplatek ze psů 327710146 Oddělení daní a poplatků  
Vepřek Dobroslav komunikace, blokové čištění 327710186 Oddělení technické  
Vernerová Romana , Bc. DiS. pěstounská péče – dohody 327710257 Oddělení sociálně právní ochrany dětí  
Veselá Lucie , Ing. Fond rozvoje bydlení, fondy města 327710136 Oddělení rozpočtu, financí a účetnictví  
Veverková Romana informační pracovníci IC Sankturinovský dům 327512378 327515556 Oddělení cestovního ruchu a marketingu  

Stránka: ‹‹      4 5 6 7 9       ››

Poslední změna databáze: 25. únor 2016 v 10:14