Jiné export PDF

Truhlářová Lada , Ing.

Adresa  
Telefon 327710264
Mobil
Email
Sekce / oddělení Oddělení odpadů a ochrany ovzduší
Číslo místnosti 321
Funkce ochrana ovzduší, stanoviska k projektovým dokumentacím
Pracovní náplň