Jiné export PDF

Daněčková Iveta

Adresa  
Telefon 327710312
Email
Sekce / oddělení Oddělení dopravně správních agend
Číslo místnosti  
Funkce Správní řízení - dopravní přestupky
Pracovní náplň Správní řízení – dopravní přestupky