Kontakty

Celé jméno Funkce Telefon Email Sekce / oddělení Číslo místnosti
Kulhánková Renáta , Mgr. vedoucí oddělení sociálních služeb,péče o seniory a zdravotně postižené občany 327710298 Oddělení sociálních služeb, péče o seniory a zdravotně postižené občany  
Kůrka Josef stavební řízení, zástupce vedoucího 327710163 Stavební úřad  
Ladra Pavel , Mgr. Organizační činnosti v oblasti kultury ve městě Kutná Hora. Samospráva. 327710155 Oddělení kultury  
Ladrová Dana , Ing. vedoucí oddělení - silnice + speciální stavební úřád 327710302 Oddělení dopravy a silničního hospdářství 210
Lehetová Jana , Ing. vedoucí oddělení - personalistka 327710107 Oddělení personální a kriz. řízení  
Lencová Hana pronájmy nebytových prostorů sloužících podnikání 327710176 Oddělení správy nemovitostí 14
Levá Alena nájem pozemků, pohledávky, pokladna 327710174 Oddělení správy nemovitostí 14
Libichová Martina daň z nemovitých věcí, z nabytí 327710193 Oddělení majetkové 15
Listíková Zdeňka registr řidičů 327710313 Oddělení dopravně správních agend přízemí
Loudová Lucie , Bc. interní auditor 327710227 Oddělení interního auditu 13
Macháčková Gabriela , Bc. vedoucí oddělení registrace 327710244 Oddělení registrační  
Malichová Alena , Bc. vedoucí oddělení místních poplatků 327710145 Oddělení daní a poplatků  
Malinová Hana , Bc. administrativní pracovník 327710294 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví  
Mareček Václav , Ing. ředitel městské policie 327710131 Městská policie  
Marhanová Božena vyjadřování ke stavebním záměrům, veřejné osvětlení 327710191 Oddělení technické  
Mastík Jindřich domovník Radnická 178, Spolkový dům 721231889 Kancelář tajemníka  
Maternová Blanka , Ing. vedoucí odboru 327710175 Odbor správy majetku  
Mensa Libor , Bc. vodoprávní úřad 327710261 Oddělení vodoprávního úřadu 320
Městská policie Městská policie, Havlíčkovo náměstí 87 327710130 Městská policie  
Městská policie Městská policie, Havlíčkovo náměstí 87 327513464 Městská policie  

Stránka: ‹‹      1 2 3 5 7 8 9 10      ››

Poslední změna databáze: 25. únor 2016 v 10:14