Kontakty

Celé jméno Funkce Telefon Email Sekce / oddělení Číslo místnosti
Dortová Pavla referent - hala Klimeška 721 327 611 Sportovní hala Klimeška  
Doubková Jana , Bc. kontrola 327710250 Oddělení kontrolně správní  
Doubrava Boris , Bc. zástupce ředitele městské policie 327710132 Městská policie  
Doušová Silvia , Mgr., Bc. Místostarostka 327710195 Vedení města  
Drobková Ivana , Ing. kontrola 327710243 Oddělení kontrolně správní  
Dytrychová Lenka DiS. asistent Oddělení cestovního ruchu a marketingu  
Francová Hana matrika 327710333 Oddělení správní 226
Gregorová Jitka , Bc. správa majetku, zástupce ved. odboru 327710172 Oddělení správy nemovitostí 14
Gygalová Kateřina , Bc. vedoucí odboru 327710308 Odbor dopravy a silničního hospodářství 214
Haroková Eva , Bc. vedoucí odboru 327710340 Odbor správní 230
Haškovcová Martina , Bc. sociálně právní ochrana dětí 327710278 Oddělení sociálně právní ochrany dětí  
Heinischová Ivana úklidové práce v sokolovně v Malíně Sokolovna Malín  
Hejduková Petra příjmy města, výdajová pokladna 327710141 Oddělení rozpočtu, financí a účetnictví  
Heroutová Lenka výdaje města 327710139 Oddělení rozpočtu, financí a účetnictví  
Heřmanová Lenka , Ing. vedoucí majetkového oddělení 327710180 Oddělení majetkové 15
Hladík Milan správce SKP Olympia 727 927 811 Areál SKP Olympia  
Hladíková Kateřina odpadové hospodářství 327710187 Oddělení technické  
Hobl Tomáš Tajemník 327710102 Vedení města  
Holíková Petra , Mgr. krizové řízení 327710254 Oddělení personální a kriz. řízení  
Holub Vít , Mgr. Územně plánovací dokumentace Města Kutná Hora 327710217 Oddělení regionálního rozvoje a uzem. plánování  

Stránka: ‹‹       2 4 5 6 7 10      ››

Poslední změna databáze: 25. únor 2016 v 10:14