Kontakty

Celé jméno Funkce Telefon Email Sekce / oddělení Číslo místnosti
Horynová Yveta DiS. Fond rozvoje bydlení, příspěvky na kanalizační přípojky, územně analytické podklady 327710234 Oddělení regionálního rozvoje a uzem. plánování  
Hrončeková Věra informační pracovníci IC Hlavní nádraží ČD Oddělení cestovního ruchu a marketingu  
Hronová Ivana sociálně právní ochrana dětí 327710279 Oddělení sociálně právní ochrany dětí  
Hubková Iva registr vozidel 327710314 Oddělení dopravně správních agend přízemí
Hynková Věra pronájmy bytů 327710173 Oddělení správy nemovitostí 14
Jahodář Martin stavební řízení 327710166 Stavební úřad  
Janál Jiří , Ing. vedoucí odboru 327710235 Odbor investic  
Janatová Věra Organizační činnost na úseku oprav památek ve městě Kutná Hora. Příspěvky na obnovu památek ve městě Kutná Hora. samospráva 327710207 Samospráva  
Janeček Václav , Mgr. Správní řízení - přestupky v dopravě, bodový systém řidičů 327710319 Oddělení dopravně správních agend 218
Janečková Markéta DiS. Správní řízení - přestupky v dopravě 327710382 Oddělení dopravně správních agend 215
Janglová Jolana občanské průkazy 327710323 Oddělení správní  
Jedličková Romana registrace 327710248 Oddělení registrační  
Jelínková Jana , Bc. Organizační činnost na úseku oprav památek ve městě Kutná Hora. Příspěvky na obnovu památek ve městě Kutná Hora. Samospráva. 327710206 Samospráva  
Jiránková Adéla , Ing. vedoucí oddělení ochrany přírody a krajiny 327710275 Oddělení ochrany přírody 316
Jiříková Veronika cestovní doklady 327710348 Oddělení správní 8
Jukl Rostislav , Ing. arch. vedoucí odboru 327710165 Stavební úřad  
Kapička Vlastimil , Ing. vedoucí odboru 327710214 Odbor reg.rozvoje a územního plánování  
Kapišáková Věra převody majetku, KPÚ, majetková komise 327710179 Oddělení majetkové 13
Kapounková Andrea , Ing. ředitelka průvodcovské služby 736485408 Průvodcovská služba  
Klementová Iveta registr vozidel 327710371 Oddělení dopravně správních agend  

Stránka: ‹‹      1 3 5 6 7 8 10      ››

Poslední změna databáze: 25. únor 2016 v 10:14