Jiné export PDF

Krepsová Kristýna , Ing.

Adresa  
Telefon 327710259
Email
Sekce / oddělení Oddělení ochrany přírody
Číslo místnosti 316
Funkce referent oddělení ochrany přírody a krajiny, zemědělský půdní fond
Pracovní náplň referent oddělení ochrany přírody a krajiny, zemědělský půdní fond