Jiné export PDF

Horynová Yveta DiS.

Adresa  
Telefon 327710234
Email
Sekce / oddělení Oddělení regionálního rozvoje a uzem. plánování
Číslo místnosti  
Funkce Fond rozvoje bydlení, příspěvky na kanalizační přípojky, územně analytické podklady
Pracovní náplň fond rozvoje bydlení, půjčky na kanal. přípojky, územní plány obcí