Jiné export PDF

Janeček Václav , Mgr.

Adresa  
Telefon 327710319
Mobil
Email
Sekce / oddělení Oddělení přestupků v dopravě
Číslo místnosti 218
Funkce odd. přestupků v dopravě - správní řízení
Pracovní náplň Správní řízení - přestupky v dopravě, bodový systém