Kontakty

Celé jméno Funkce Telefon Email Sekce / oddělení Číslo místnosti
Michalová Lenka , Mgr. veřejný opatrovník 327710277 Oddělení sociální prevence  
Mikšovská Soňa registrace 327710249 Oddělení registrační  
Morawski Ota , Ing. správa sportovišť, Spolkového a Dačického domu 327710198 Oddělení správy nemovitostí 13
Mottlová Naděžda Pracovník orgánu státní památkové péče v území obce s rozšířenou působností. Státní správa. 327710211 Státní správa  
Motýlová Jana občanské průkazy 327710331 Oddělení správní  
Müller Zdenek , JUDr. Správní řízení - přestupky v dopravě 327710307 Oddělení dopravně správních agend 217
Müllerová Martina Dozor nad provozem Spolkového domu a kostela sv. Jana Nepomuckého 327314958 linka 126 Oddělení kultury (Spolkový dům)  
Mužíková Petra , Bc. DiS. sociálně právní ochrana dětí 327710240 Oddělení sociálně právní ochrany dětí  
Nedvědová Jaroslava stavební řízení 327710161 Stavební úřad  
Nechojdomová Milada Naplňování funkce zřizovatele školských zařízení Města Kutné Hory. Státní správa/samospráva. 327710152    
Nepejchalová Ivana rozpočet a financování, inventarizace 327710197 Oddělení technické  
Netolická Alena , Bc. kurátorka pro děti a mládež 327710284 Oddělení sociálně právní ochrany dětí  
Novák Antonín ekonom odboru 327710236 Odbor investic  
Nováková Barbora , Bc. komunitní plán 327710291 Oddělení sociálních služeb, péče o seniory a zdravotně postižené občany  
Novotná Lucie informační pracovníci IC Sankturinovský dům 327512378 327515556 Oddělení cestovního ruchu a marketingu  
Olašáková Renata přestupky 327710343 Oddělení přestupků 227
Paďour Miloslav , Bc. Správní řízení - přestupky v dopravě 327710282 Oddělení dopravně správních agend 207
Patáková Petra převody majetku, zřizování VB 327710181 Oddělení majetkové 15
Pavlíková Anna Pokladna Radnická 178 327710322 Oddělení rozpočtu, financí a účetnictví  
Pěgřímek Milan zkušební komisař 327710316 Oddělení dopravně správních agend 212

Stránka: ‹‹      1 2 3 4 6 8 9 10      ››

Poslední změna databáze: 25. únor 2016 v 10:14