Kontakty

Celé jméno Funkce Telefon Email Sekce / oddělení Číslo místnosti
Motýlová Jana občanské průkazy 327710331 Oddělení správní  
Müller Zdenek , JUDr. Správní řízení - přestupky v dopravě 327710307 Oddělení dopravně správních agend 217
Müllerová Martina Dozor nad provozem Spolkového domu a kostela sv. Jana Nepomuckého 327314958 linka 126 Oddělení kultury (Spolkový dům)  
Mužíková Petra , Bc. DiS. sociálně právní ochrana dětí 327710240 Oddělení sociálně právní ochrany dětí  
Nedvědová Jaroslava stavební řízení 327710161 Stavební úřad  
Nechojdomová Milada Naplňování funkce zřizovatele školských zařízení Města Kutné Hory. Státní správa/samospráva. 327710152    
Nepejchalová Ivana rozpočet a financování, inventarizace 327710197 Oddělení technické  
Netolická Alena , Bc. kurátorka pro děti a mládež 327710284 Oddělení sociálně právní ochrany dětí  
Nezbedová Zdeňka , Ing. referent zastupitelských orgánů 327710125 Oddělení zastupitelských orgánů  
Novák Antonín ekonom odboru 327710236 Odbor investic  
Nováková Barbora , Bc. komunitní plán 327710291 Oddělení sociálních služeb, péče o seniory a zdravotně postižené občany  
Novotná Lucie příjmy města, výdajová pokladna 327710141 Oddělení rozpočtu, financí a účetnictví  
Olašáková Renata přestupky 327710343 Oddělení přestupků 227
Paďour Miloslav , Bc. Správní řízení - přestupky v dopravě 327710282 Oddělení dopravně správních agend 207
Patáková Petra převody majetku 327710181 Oddělení majetkové 15
Pavlíková Anna Pokladna Radnická 178 327710322 Oddělení rozpočtu, financí a účetnictví  
Pěgřímek Milan zkušební komisař 327710316 Oddělení dopravně správních agend 212
Pekařová Miroslava pokladna, platební poukazy 327710177 Oddělení správy nemovitostí 14
Plavcová Petra spisová služba, archiv, poplatky 327710167 Stavební úřad  
Plavec Jiří fakturace, zásobování 327710119 Kancelář tajemníka  

Stránka: ‹‹      1 2 3 4 6 8 9 10      ››

Poslední změna databáze: 25. únor 2016 v 10:14