Jiné export PDF

Mottlová Naděžda

Adresa  
Telefon 327710211
Email
Sekce / oddělení Státní správa
Číslo místnosti  
Funkce Pracovník orgánu státní památkové péče v území obce s rozšířenou působností. Státní správa.
Pracovní náplň Naplňování výkonu státní správy na úseku památkové péče.