Jiné export PDF

Patáková Petra

Adresa  
Telefon 327710181
Mobil
Email
Sekce / oddělení Oddělení majetkové
Číslo místnosti 15
Funkce převody majetku
Pracovní náplň převody majetku, zřizování věcných břemen