Kontakty

Celé jméno Funkce Telefon Email Sekce / oddělení Číslo místnosti
Pekařová Miroslava pokladna, platební poukazy 327710177 Oddělení správy nemovitostí 14
Plavcová Petra spisová služba, archiv, poplatky 327710167 Stavební úřad  
Plavec Jiří fakturace, zásobování 327710119 Kancelář tajemníka  
Plesníková Iva bodový systém řidičů 327710318 Oddělení dopravně správních agend 218
Pospíšilová Jana komunikace, blokové čištění, zeleň 327710182 Oddělení technické  
Pospíšilová Martina , Ing. vodoprávní úřad 327710265 Oddělení vodoprávního úřadu 319
Pospíšilová Ivana matrika, zástupce ved. odboru 327710335 Oddělení správní 225
Pravdová Monika redaktor Kutnohorských listů 327 710 112 Oddělení kultury  
Pravdová Monika , Bc. vedoucí oddělení Oddělení cestovního ruchu a marketingu  
Procházka Pavel veřejné zakázky, technická správa majetku 327710189 Oddělení správy nemovitostí 13
Procházka Michal , Bc. vedoucí oddělení sociální prevence, kurátor pro dospělé 327710290 Oddělení sociální prevence  
průvodci Vlašský dvůr průvodci Vlašský dvůr 327710192 327512873 Průvodcovská služba  
Přenosil Jiří veřejné zakázky, technická správa majetku 327710194 Oddělení správy nemovitostí 13
Pudilová Radka fakturace, platební styk města 327710144 Oddělení rozpočtu, financí a účetnictví  
Puchýř Radim správce haly Klimeška 721 975 324 Sportovní hala Klimeška  
Rezler Aleš , Mgr. Ředitel galerie, Sankturinovský dům 327512347 Galerie F.Jeneweina  
Režná Stanislava vedoucí oddělení, přestupky 327710345 Oddělení přestupků 227
Rytířský sál   327710127    
Řeřábková Jana revize, objednávky 327710188 Oddělení správy nemovitostí 13
Seifert Ondřej , Mgr. vedoucí odboru 327710210 Odbor památkové péče, školství a kultury  

Stránka: ‹‹      2 3 4 5 7 9 10      ››

Poslední změna databáze: 25. únor 2016 v 10:14