Jiné export PDF

Paďour Miloslav , Bc.

Adresa  
Telefon 327710282
Email
Sekce / oddělení Oddělení dopravně správních agend
Číslo místnosti 207
Funkce Správní řízení - přestupky v dopravě
Pracovní náplň Správní řízení - přestupky v dopravě