Jiné export PDF

Krulišová Leona , Bc.

Adresa  
Telefon 327710153
Email
Sekce / oddělení
Číslo místnosti  
Funkce Naplňování funkce zřizovatele školských zařízení Města Kutné Hory. Státní správa/samospráva.
Pracovní náplň Metodická pomoc v oblasti školství. Grantový program v oblasti sportu. Vítání občánků.