Jiné export PDF

Gregorová Jitka , Bc.

Adresa  
Telefon 327710172
Email
Sekce / oddělení Oddělení správy nemovitostí
Číslo místnosti 14
Funkce správa majetku, zástupce ved. odboru
Pracovní náplň zajišťování správy rozsáhlého a různorodého majetku obce včetně kontroly nakládání s majetkem, hospodaření a nakládání s vybranými věcmi, majetkovými právy a jinými majetkovými hodnotami, správce rozpočtových prostředků odboru