Jiné export PDF

Králová Markéta

Adresa  
Telefon 327710149
Email
Sekce / oddělení Oddělení daní a poplatků
Číslo místnosti  
Funkce poplatek za odpady
Pracovní náplň místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů