Jiné export PDF

Kůrka Josef

Adresa  
Telefon 327710163
Email
Sekce / oddělení Stavební úřad
Číslo místnosti  
Funkce stavební řízení, zástupce vedoucího
Pracovní náplň