Jiné export PDF

Vavřinová Lucie , Bc.

Adresa  
Telefon 327710306
Email
Sekce / oddělení Oddělení dopravně správních agend
Číslo místnosti  
Funkce Správní řízení - přestupky v dopravě
Pracovní náplň Správní řízení - přestupky v dopravě