Jiné export PDF

Pudilová Radka

Adresa  
Telefon 327710144
Email
Sekce / oddělení Oddělení rozpočtu, financí a účetnictví
Číslo místnosti  
Funkce fakturace, platební styk města
Pracovní náplň realizace platebního styku a provozního styku s bankami a Českou poštou, s.p., vedení knihy došlých faktur a evidence závazků