Jiné export PDF

Malichová Alena , Bc.

Adresa  
Telefon 327710145
Mobil
Email
Sekce / oddělení Oddělení daní a poplatků
Číslo místnosti  
Funkce vedoucí oddělení místních poplatků
Pracovní náplň povolování VHP a tombol, zpracovává poštu pro odbor