Jiné export PDF

Žalská Pavlína , Ing.

Adresa  
Telefon 327710266
Email
Sekce / oddělení Oddělení vodoprávního úřadu
Číslo místnosti 322
Funkce vodoprávní úřad
Pracovní náplň