Jiné export PDF

Veselá Lucie , Ing.

Adresa  
Telefon 327710136
Email
Sekce / oddělení Oddělení rozpočtu, financí a účetnictví
Číslo místnosti  
Funkce Fond rozvoje bydlení, fondy města
Pracovní náplň účtování fondů města, evidence půjček Fondu rozvoje bydlení, aplikace Konsolidační vyhlášky státu a legislativních změn Pomocných analytických přehledů, spolupráce na metodice účetnictví města