Jiné export PDF

Klimentová Věra , Mgr.

Adresa  
Telefon 327710219
Email
Sekce / oddělení Oddělení regionálního rozvoje a uzem. plánování
Číslo místnosti  
Funkce Územně plánovací dokumentace obcí ORP Kutná Hora, zástupce vedoucího odboru
Pracovní náplň pořizování územních plánů a změn ÚP obcí v ORP KH