Jiné export PDF

Kotenová Lenka , Ing.

Adresa  
Telefon 327710137
Email
Sekce / oddělení Oddělení rozpočtu, financí a účetnictví
Číslo místnosti  
Funkce vedoucí oddělení účetnictví a rozpočtu, zástupce ved. odboru
Pracovní náplň zajištění procesu tvorby rozpočtu, rozpočtového výhledu a rozpočtových změn města, metodika účetnictví, zpracování výkazů a účetních závěrek města