Stavební úřad

Sídlo:        Radnická 178, 284 01 Kutná Hora, přízemí                 
Vedoucí:   Ing. arch. Rostislav Jukl
Telefon:    327 710 111 - ústředna
E-mail:      jukl@mu_kutnahora_cz
GPS:         49°56'58.9"N 15°15'51.4"E

Rozsah činnosti
Stavební úřad je v rámci Městského úřadu v Kutné Hoře pověřen výkonem státní správy na úseku stavebního zákona (zákon č. 183/2006 Sb.,ve znění pozdějších předpisů), a to na správním území těchto obcí a jejich částí:

 • Kutné Hory,
 • Církvice (včetně části Jakub),
 • Nových Dvorů,
 • Hlízova,
 • Křesetic (Bykáň, Chrást, Krupá),
 • Malešova (Maxovna, Polánka,Týniště, Albrechtice),
 • Miskovic (Bylany, Hořany, Mezholezy, Přítoky),
 • Suchdola (Dobřeň, Malenovice, Solopysky, Vysoká),
 • Vidic (Karlov, Nová Lhota, Roztěž, Tuchotice),
 • Chlístovic (Chroustkov,Kralice,Kraličky,Pivnisko,Krsovice ,Švabinov,Vernýřov, Všesoky,Zdeslavice,Žandov).
 • Záboří nad Labem (Záboří nad Labem, Habrkovice)
 • Svatý Mikuláš (Svatý Mikuláš, Svatá Kateřina, Sulovice, Lišice)
 • Kobylnice
 • Bernardov

Naší základní činností je výkon státní správy dle stavebního zákona ,který zahrnuje

 • územní řízení o umístění stavby,o ochranném pásmu, o změně využití území, dělení a scelování pozemků, změně vlivu užívání stavby na území, územní souhlas
 • stavební řízení a povolování staveb všeho druhu bez zřetele na jejich stavebně technické provedení, účel a dobu trvání, jakož i jejich změny (přístavby, nástavby a stavební úpravy) 
 • ohlášení staveb, stavebních úprav, terénních úprav a udržovacích prací
 • povolení terénních úprav, těžebních a jim podobných prací, reklamních, informačních a propagačních zařízení, včetně jejich odstraňování
 • užívání dokončených staveb staveb
 • projednávání přestupků a správních deliktů na úseku výstavby
 • změny užívání staveb
 • nařízení nápravy vlastníkům, kteří řádně neprovádí údržbu stavby
 • nařizování a povolování odstranění staveb, výkon stavebního dozoru nad prováděním, užíváním a odstraňováním staveb
 • zadávání stavebních objektů a adres do RUIAN (Registr územní identifikace, adres a nemovitostí)
 • výkon státní správy dle zákona o obcích zákon č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů) podle něhož se určují a ruší čísla popisná a evidenční na správním území Kutné Hory.

Naše činnost také zahrnuje vydávání potvrzení (např. pro stavební spořitelny,katastr nemovitostí, sociální dávky…), sdělení, stanovisek, zápisů, přešetření, vyřizování stížností, oznámení, posuzování dokumentací.

Home » Městský úřad » Městský úřad » Organizační struktura » Stavební úřad

Nahoru