Oddělení zastupitelských orgánů

Sídlo:      Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora
                Vlašský dvůr, 1. patro, dveře č. 1
Adresa:   Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora
Vedoucí: Pavla Tivodarová
Telefon:  327 710 111 - ústředna  
E-mail: podatelna@mu_kutnahora_cz

oddělení zastupitelských orgánů

Oddělení zajišťuje komplexní servis pro starostu, oba místostarosty a tajemníka úřadu. Zpracovává ucelené agendy týkající se jednání zastupitelstva (ZM) a  rady (RM) města, vede přehledy o komisích RM a výborech ZM, zajišťuje vyvěšování dokumentů na úřední desce.

Home » Městský úřad » Městský úřad » Organizační struktura » Oddělení zastupitelských orgánů

Nahoru